Întreprinderea de Stat
Centrul Tehnic pentru
Securitate Industrială şi Certificare
Română  |  Русский

Ultima actualizare a site-ului:
Vineri, 26 mai 2017
 
Bine ați venit!

 

STIMAŢI VIZITATORI! 

 

Vă invităm pe site-ul oficial al Întreprinderii de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” care a fost fondată în anul 1996.
Întreprinderea a creat acest site din dorinţa de a asigura un suport informaţional legal agenţilor economici care activează în domeniul securităţii industriale. Aici veţi găsi informaţii utile privind procedurile de efectuare a expertizei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase, instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos, diagnosticării şi verificării tehnice a utilajelor, certificării produselor cu grad sporit de pericol, încercărilor de laborator precum şi asistenţei metodice acordate agenţilor economici.
Vă garantăm deservire de înaltă calitate, abordare individuală, profesionalism înalt al colaboratorilor noştri, soluţii moderne şi colaborare eficientă.

În cadrul întreprinderii noastre activează peste 100 de profesionişti cu o vastă experienţă profesională acumulată pe parcursul anilor care sînt gata oricînd să-şi îndeplinească obligaţiunile la cel mai înalt nivel de calitate, după cum urmează:
- efectuarea expertizei şi evaluarea securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase;
- evaluarea posibilităţilor organizatorice şi tehnice ale unităţii economice pentru desfăşurarea activităţilor la obiectele industriale periculoase;
- diagnosticarea (examinări nedistructive) şi verificarea tehnică a instalaţiilor tehnice;
- certificarea produselor cu grad sporit de pericol;
- acordarea asistenţei metodice;
- ridicarea calificaţiei şi certificarea personalului în domeniul securităţii industriale;
- efectuarea încercărilor de laborator a materialelor şi reactivelor;
- asigurarea agenţilor economici cu documente normativ tehnice în domeniul securităţii industriale.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de activitatea noastră.
Vă asigurăm că sîntem într-o dezvoltare continuă, perfecţionînd sistemul de activitate şi investind în noile tehnologii pentru a asigura condiţii optime de funcţionare a agenţilor economici şi a economiei naţionale în ansamblu.

 

Cu respect,
Administraţia Î.S. „CTSIC” 

  

str. S.Lazo, 48, MD 2004, mun. Chişinău
Telefon: (+373 22) 208-151
Fax: (+373 22) 208-166
E-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md