• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative

  Documente normative

  NRS 35-02-91:2008
  14.06.2011   5064 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială la concasarea, sortarea şi îmbogăţirea substanţelor minerale utile nemetalifere Требования промышленной безопасности при дроблении, сортировке и обогащении нерудных полезных ископаемых Aprobate prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009
  NRS 35-03-59:2003
  14.06.2011   5316 Accesări     
  Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Aprobate prin Hotărîrea nr. 1429-RT din 08.12.2003 cu aplicare din 01.03.2004
  NRS 35-03-67:2004
  14.06.2011   7055 Accesări     
  Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Aprobate prin Hotărîrea nr. 1625-RT din 17.12.2004 cu aplicare din 01.07.2005
  NRS 35-03-70:2005
  14.06.2011   5550 Accesări     
  Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Aprobate prin Hotărîrea nr. 1851-RT din 12.12.2005, cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al RM
  NRS 35-03-73:2006
  14.06.2011   5696 Accesări     
  Reguli de construire şi exploatare inofensivă a instalaţiilor de ridicat (turlelor) Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) Aprobate prin Hotărîrea nr. 1946-RT din 20.06.2006 cu aplicare din data aprobării
  NRS 35-03-95:2008
  13.06.2011   4333 Accesări     
  Cerinţe de construire şi exploatare inofensivă a instalaţiilor de compresare staţionare, conductelor de aer şi canalelor de gaze Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31.01.2009
  NRS 35-03-96:2008
  12.06.2011   10957 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor. Требования промышленной безопасности при устройстве, монтаже, вводу в действие, применении, ремонте и техническому освидетельствованию грузоподъемных кранов. Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009
  NRS 35-04-69:2005
  11.06.2011   4701 Accesări     
  Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate Правила промышленной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа, Aprobate prin Hotărîrea nr. 1843-RT din 22.11.2005, cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
  NRS 35-04-74:2006
  11.06.2011   5165 Accesări     
  Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale Правила безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов Aprobate prin Hotărîrea nr. 2005-RT din 25.10.2006
  NRS 35-03-97:2008
  11.06.2011   2395 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială la construirea şi exploatarea inofensivă a escalatoarelor. Требования промышленной безопасности к устройству и эксплуатации эскалаторов. Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31.01.2009
  NRS 35-05-32:2001
  10.06.2011   4202 Accesări     
  Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate Правила по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Aprobate prin Hotărîrea nr. 939-RT din 19.06.2001 cu aplicare din 01.07.2001
  NRS 35-05-43:2002
  10.06.2011   11588 Accesări     
  Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producţiile cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate din industria chimică, petrochimică şi de prelucrare a petrolului Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств Aprobate prin Hotărîrea nr. 1236-RT din 24.12.2002 cu aplicare din 01.03.2003
  NRS 35-05-57:2003
  10.06.2011   4412 Accesări     
  Reguli de securitate la depozitarea, transportarea şi utilizarea clorului Правила безопасности при хранении, транспортировании и применении хлора Aprobate prin Hotărîrea nr. 1442-RT din 29.12.2003 cu aplicare din 01.06.2004
  NRS 35-05-84:2008
  09.06.2011   2431 Accesări     
  Reguli de securitate industrială pentru producţiile de prelucrare a petrolului. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств. Aprobat prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr. 224 - RT din 26 mai 2008 cu aplicare din 1 noiembrie 2008
  NRS 35-05-87:2008
  08.06.2011   2559 Accesări     
  Reguli de securitate pentru producţiile care utilizează baze şi acizi. Правила безопасности для производств, использующих неорганические кислоты и щелочи. Aprobată prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr. 2284 - RT din 26 mai 2008 cu aplicare din 1 noiembrie 2008
  NRS 35-05-92:2008
  08.06.2011   2521 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială privind producerea şi manipularea lacurilor şi vopselelor Требования промышленной безопасности при производстве и применении лаков и красок Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009
  NRS 35-05-90:2008
  08.06.2011   3561 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială la producerea uleiurilor vegetale prin metoda presării şi extracţiei Требования промышленной безопасности при производстве растительных масел методом прессования и экстракции Aprobata prin ordinul Ministerului Economiei si Comertului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009
  RG 35-05-40:2003
  07.06.2011   5720 Accesări     
  Reguli privind elaborarea planurilor de lichidare a avariilor şi protecţie a personalului la întreprinderile de depozitare şi prelucrare a cerealelor Правила по составлению планов ликвидации аварий и защиты персонала на предприятиях по хранению и переработке зерна Aprobate prin Hotărîrea nr. 1387-RT din 21.08.2003 cu aplicare din 01.12.2003
  RG 35-01-34:2001
  07.06.2011   4073 Accesări     
  Regulament privind activitatea de supraveghere şi control în sistemul de administrare a securităţii industriale în Republica Moldova Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе управления промышленной безопасностью Республики Молдова Aprobat prin Hotărîrea nr. 905-RT din 06.04.2001 cu aplicare din 01.06.2001
  RG 35-01-46:2003
  07.06.2011   3720 Accesări     
  Reguli cu privire la utilizarea instalaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах Aprobate prin Hotărîrea nr. 1315-RT din 18.04.2003 cu aplicare din 01.07.2003
  1 2 3 4 5 »»