• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative

  Documente normative

  NRS 35-02-91:2008
  14.06.2011   288 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială la concasarea, sortarea şi îmbogăţirea substanţelor minerale utile nemetalifere Требования промышленной безопасности при дроблении, сортировке и обогащении нерудных полезных ископаемых Aprobate prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009
  NRS 35-03-59:2003
  14.06.2011   170 Accesări     
  Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Aprobate prin Hotărîrea nr. 1429-RT din 08.12.2003 cu aplicare din 01.03.2004
  NRS 35-03-60:2003
  14.06.2011   78 Accesări     
  Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов Aprobat prin Hotărîrea nr. 1724-RT din 05.07.2005, cu aplicare din 01.08.2005
  NRS 35-03-67:2004
  14.06.2011   283 Accesări     
  Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Aprobate prin Hotărîrea nr. 1625-RT din 17.12.2004 cu aplicare din 01.07.2005
  NRS 35-03-70:2005
  14.06.2011   308 Accesări     
  Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Aprobate prin Hotărîrea nr. 1851-RT din 12.12.2005, cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al RM
  NRS 35-03-73:2006
  14.06.2011   305 Accesări     
  Reguli de construire şi exploatare inofensivă a instalaţiilor de ridicat (turlelor) Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) Aprobate prin Hotărîrea nr. 1946-RT din 20.06.2006 cu aplicare din data aprobării
  NRS 35-03-95:2008
  13.06.2011   279 Accesări     
  Cerinţe de construire şi exploatare inofensivă a instalaţiilor de compresare staţionare, conductelor de aer şi canalelor de gaze Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31.01.2009
  NRS 35-03-96:2008
  12.06.2011   303 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor. Требования промышленной безопасности при устройстве, монтаже, вводу в действие, применении, ремонте и техническому освидетельствованию грузоподъемных кранов. Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009
  NRS 35-04-09:2002
  11.06.2011   402 Accesări     
  Reguli de securitate în ramura gazificării Правила безопасности в газовом хозяйстве Aprobate prin Hotărîrea nr. 1229-RT din 17.12.2002 cu aplicare din 01.03.2003
  NRS 35-04-69:2005
  11.06.2011   256 Accesări     
  Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate Правила промышленной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа, Aprobate prin Hotărîrea nr. 1843-RT din 22.11.2005, cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
  NRS 35-04-71:2005
  11.06.2011   394 Accesări     
  Reguli de exploatare tehnică a sistemelor de aprovizionare cu gaze Правила технической эксплуатации систем газоснабжения, Aprobate prin Hotărîrea nr. 1845-RT din 26.11.2000, cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
  NRS 35-04-74:2006
  11.06.2011   277 Accesări     
  Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale Правила безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов Aprobate prin Hotărîrea nr. 2005-RT din 25.10.2006
  NRS 35-04-77:2006
  11.06.2011   169 Accesări     
  Reguli de protecţie a conductelor magistrale Правила охраны магистральных трубопроводов Aprobate prin Hotărîrea nr. 1923-RT din 14.04.2006
  NRS 35-03-97:2008
  11.06.2011   50 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială la construirea şi exploatarea inofensivă a escalatoarelor. Требования промышленной безопасности к устройству и эксплуатации эскалаторов. Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31.01.2009
  NRS 35-05-32:2001
  10.06.2011   177 Accesări     
  Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate Правила по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Aprobate prin Hotărîrea nr. 939-RT din 19.06.2001 cu aplicare din 01.07.2001
  NRS 35-05-43:2002
  10.06.2011   287 Accesări     
  Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producţiile chimice, petrochimice şi de prelucrare a petrolului cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств Aprobate prin Hotărîrea nr. 1236-RT din 24.12.2002 cu aplicare din 01.03.2003
  NRS 35-05-57:2003
  10.06.2011   274 Accesări     
  Reguli de securitate la depozitarea, transportarea şi utilizarea clorului Правила безопасности при хранении, транспортировании и применении хлора Aprobate prin Hotărîrea nr. 1442-RT din 29.12.2003 cu aplicare din 01.06.2004
  NRS 35-05-84:2008
  09.06.2011   58 Accesări     
  Reguli de securitate industrială pentru producţiile de prelucrare a petrolului. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств. Aprobat prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr. 224 - RT din 26 mai 2008 cu aplicare din 1 noiembrie 2008
  NRS 35-05-87:2008
  08.06.2011   49 Accesări     
  Reguli de securitate pentru producţiile care utilizează baze şi acizi. Правила безопасности для производств, использующих неорганические кислоты и щелочи. Aprobată prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr. 2284 - RT din 26 mai 2008 cu aplicare din 1 noiembrie 2008
  NRS 35-05-92:2008
  08.06.2011   46 Accesări     
  Cerinţe de securitate industrială privind producerea şi manipularea lacurilor şi vopselelor Требования промышленной безопасности при производстве и применении лаков и красок Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009
  1 2 3 4 5 6 »»