• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative

  Documente normative

  RG 35-01-46:2003
  07.06.2011   1384 Accesări     
  Reguli cu privire la utilizarea instalaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах Aprobate prin Hotărîrea nr. 1315-RT din 18.04.2003 cu aplicare din 01.07.2003
  RG 35-01-47:2005
  07.06.2011   1004 Accesări     
  Modul de elaborare şi înregistrare a autorizaţiilor pentru fabricarea şi utilizarea instalaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase. Порядок выдачи и регистрации разрешений на изготовление и применение технических устройств на опасных производственных объектах, Aprobată prin Hotărîrea nr. 1821-RT din 25.10.2005, cu aplicare din 01.03.2006
  RG 35-01-68:2005
  07.06.2011   3302 Accesări     
  Reguli generale de securitate industrială pentru întreprinderile care activează în domeniul securităţii industriale la obiectele industriale periculoase Общие правила промышленной безопасности для предприятий, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, Aprobate prin Hotărîrea nr. 1776-RT din 30.08.2005, cu aplicare din 01.01.2006.
  RG 35-01-72:2006
  07.06.2011   2115 Accesări     
  Modul de prelungire a termenului de exploatare a instalaţiilor tehnice şi construcţiilor la obiectele industriale periculoase Порядок продления срока эксплуатации технических устройств и сооружений на опасных производственных объектах Aprobat prin hotărîrea nr. 1936 - RT din 23.25.2006 cu aplicare din 01.09.2006
  RG 35-02-21:1999
  07.06.2011   301 Accesări     
  Modul de coordonare a planurilor de executare a lucrărilor miniere şi normativele de pierderi şi diluare a minereurilor în timpul extragerii acestora Порядок согласования планов развития горных работ и нормативов потерь и разубоживания полезных ископаемых при их добыче Aprobată prin hotărîrea nr. 1428-RT din 08.12.2003 cu aplicare din 01.03.2004
  RG 35-03-64:2004
  07.06.2011   1100 Accesări     
  Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase la care se utilizează cazane de abur şi de încălzit apă, recipiente care funcţionează sub presiune, conducte de abur şi apă fierbinte Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды Aprobat prin Hotărîrea nr. 1547-RT din 22.06.2004 cu aplicare din 01.01.2005
  RG 35-03-65:2004
  07.06.2011   282 Accesări     
  Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase la care se utilizează instalaţii de ridicat Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения Aprobat prin Hotărîrea nr. 1606-RT din 08.11.2004 cu aplicare din 01.01.2005
  RG 35-04-24:2000
  07.06.2011   1278 Accesări     
  Modul de organizare a serviciilor gaz la întreprinderile industriale Порядок организации газовой службы промышленных предприятий Aprobat prin Hotărîrea nr.739-RT din 16.05.2000 cu aplicare din 01.07.2000
  RG 35-04-25:2000
  07.06.2011   1620 Accesări     
  Modul de cercetare şi evidenţă a avariilor legate de utilizarea gazelor în sectorul comunal Порядок расследования и учета аварий, связанных с использованием газа в быту Aprobată prin Hotărîrea nr. 806-RT din 27.09.2000 cu aplicare din 01.11.2000
  RG 35-04-29:2005
  07.06.2011   1112 Accesări     
  Evaluarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane Оценка технического состояния подземных газопроводов Aprobată prin Hotărîrea nr. 1818-RT din 21.10.2005, cu aplicare din 01.12.2005
  RG 35-04-53:2002
  07.06.2011   297 Accesări     
  Reguli de instruire şi atestare a sudorilor, care efectuează lucrări de sudură a conductelor de gaze de polietilenă Правила обучения сварщиков, выполняющих сварочные работы полиэтиленовых газопроводов Aprobate prin Hotărîrea nr. 1119-RT din 12.06.2002 cu aplicare din 01.08.2002
  RG 35-04-55:2002
  07.06.2011   239 Accesări     
  Omologarea procedurilor de sudură a ţevilor din polietilenă Утверждение методов выполнения сварки полиэтиленовых труб Aprobată prin Hotărîrea nr. 1127-RT din 21.06.2002 cu aplicare din 01.08.2002
  RG 35-05-30:2000
  07.06.2011   2038 Accesări     
  Reguli privind întocmirea cărţii tehnice de securitate antideflagrantă a întreprinderilor de depozitare şi prelucrare a cerealelor şi produselor lor Правила по составлению технического паспорта взрывобезопасности предприятий по хранению и переработки зерна и продуктов из них Aprobate prin Hotărîrea nr. 816-RT din 25.10.2000 cu aplicare din 01.01.2001
  RG 35-01-04:1998
  07.06.2011   1624 Accesări     
  Reguli pentru asigurarea securităţii persoanelor care lucrează cu substanţe, produse şi deşeuri periculoase Правила по обеспечению безопасности лиц работающих с опасными веществами, продуктами и отходами Aprobate prin Hotărîrea nr. 506-RT din 23.12.1998 cu aplicare din 01.04.1999
  RG 35-01-26:2000
  07.06.2011   2262 Accesări     
  Modul de înregistrare a obiectelor în registrul de stat al obiectelor industriale periculoase Порядок регистрации объектов в государственном регистре опасных производственных объектов Aprobată prin Hotărîrea nr. 1304 - RT din 01.04.2003 cu aplicare din 01.05.2003
  RG 35-01-27:2007
  07.06.2011   1018 Accesări     
  Reguli de elaborare şi prezentare a declaraţiei securităţii industriale Правила разработки и представления декларации промышленной безопасности Aprobat prin Hotărîrea nr. 2241-RT din 06.03.2008 cu aplicare din 06.03.2008
  RG 35-01-28:2007
  07.06.2011   310 Accesări     
  Reguli privind expertiza declaraţiei securităţii industriale Правила экспертизы декларации промышленной безопасности Aprobate prin Hotărîrea nr. 2060-RT din 20.02.2007 cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial
  RG 35-05-66:2004
  06.06.2011   1982 Accesări     
  Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu carburanţi lichizi pentru motoare Правила промышленной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций жидким моторным топливом Aprobată prin Hotărîrea nr. 1551-RT din 24.06.2004 cu aplicare din 16.08.2004
  RG 35-05-44:2005
  06.06.2011   2598 Accesări     
  „Reguli de securitate antideflagrantă pentru obiecte industriale periculoase de depozitare şi prelucrare a cerealelor Правила взрывобезопасности для опасных производственных объектов по хранению и переработке зерна”, Aprobate prin Hotărîrea nr. 1854-RT din 13.12.2005, cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”
  PG 35-01-35:2005
  05.06.2011   1020 Accesări     
  Criterii generale pentru identificarea obiectelor industriale periculoase Основные требования к идентификации опасных производственных объектов Aprobată prin Hotărîrea nr. 1818-RT din 21.10.2005, cu aplicare din 01.12.2005
  «« 1 2 3 4 5 »»