• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative

  Documente normative

  PG 35-01-58:2003
  04.06.2011   273 Accesări     
  Modul de determinare a costului lucrărilor de expertiză a securităţii industriale şi de verificare tehnică a utilajului Порядок определения стоимости работ по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию оборудования Aprobată prin Hotărîrea nr. 1262-RT din 12.02.2003 cu aplicare din 01.04.2003
  PG 35-03-78:2006
  04.06.2011   1115 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru persoanele responsabile de efectuarea inofensivă a lucrărilor cu macarale Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами Aprobată prin Hotărîrea nr. 1957-RT din 03.07.2006 cu aplicare din 19.10.2007
  PG 35-03-80:2006
  04.06.2011   1019 Accesări     
  Instrucţiune-tip pentru reglorii aparatelor de securitate ale macaralelor Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов Aprobată prin Hotărîrea nr. 1955-RT din 30.06.2006 cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
  PG 35-03-81:2007
  04.06.2011   1174 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru persoana responsabilă de supraveghere a exploatării inofensive a instalaţiilor de ridicat Типовая инструкция для ответственного лица по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин Aprobat prin Hotărîrea nr. 2241 - RT din 06.03.2008 cu aplicare din 06.03.2008
  PG 35-03-86:2007
  04.06.2011   198 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru persoanele responsabile de efectuarea inofensivă a lucrărilor cu instalaţii de ridicat Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками Aprobată prin Hotărîrea nr.2241-RT din 6.03.2008
  PG 35-03-88:2007
  04.06.2011   267 Accesări     
  Instrucţiune tip de executare inofensivă a lucrărilor pentru muncitorii nacelei instalaţiilor de ridicat (turlelor) Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки подъемников (вышек) Aprobată prin Hotărîrea nr. 2241-RT din 06 martie 2008 cu aplicare din data aprobării
  PG 35-04-10:2003
  04.06.2011   1550 Accesări     
  Reguli de recepţie în exploatare a obiectelor industriale periculoase din ramura gazificării Правила приемки в эксплуатацию опасных производственных объектов газовой отрасли Înlocuieşte PG 35-04-10-98 Aprobată prin Hotărîrea nr. 1288-RT din 17.03.2003 cu aplicare din 01.05.2003
  PG 35-04-62:2004
  04.06.2011   1268 Accesări     
  Autorizarea fabricării şi utilizării instalaţiilor tehnice la obiectele din ramura gazificării Разрешение выпуска и применения технических устройств в газовой отрасли Aprobată prin Hotărîrea nr. 1588-RT din 10.09.2004 cu aplicare din 01.11.2004
  PG 35-01-39:2001
  04.06.2011   1097 Accesări     
  Procedura de efectuare a analizei riscului obiectelor industriale periculoase Процедура проведения анализа риска опасных производственных объектов Aprobată prin Hotărîrea nr. 959-RT din 16.07.2001 cu aplicare din 01.10.2001
  PG 35-05-63:2005
  03.06.2011   275 Accesări     
  Reguli de recepţie în exploatare a sistemului tehnologic al staţiei de alimentare a automobilelor cu produse petroliere Правила приемки в эксплуатацию технологической системы автозаправочной станции нефтепродуктами, Aprobată prin Hotărîrea nr. 1772-RT din 25.08.2005, cu aplicare din 01.12.2005.
  RG RD 10-249:2003
  02.06.2011   1105 Accesări     
  Norme de calcul la rezistenţă a cazanelor staţionare şi conductelor de abur şi apă fierbinte. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1292-RT din 19.03.03 cu aplicare din 01.06.2003
  PG RD 10-333:2003
  02.06.2011   1117 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru persoana responsabilă de starea bună de funcţionare şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. Aprobată prin hotărîrea departamentului „Moldova-Standard” nr.1388-RT din 21.08.2003 cu aplicare din 01.01.2004.
  PG RD 10-304:2003
  02.06.2011   836 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru persoana responsabilă de starea bună de funcţionare şi exploatare inofensivă a cazanelor. Adoptată prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1339-RT din 05 iunie 2003 cu aplicare din 01.08.2003.
  PG RD 10-319:2003
  02.06.2011   924 Accesări     
  Instrucţiune tip privind efectuarea inofensivă a lucrărilor pentru personalul centralelor termice. Adoptată prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1405-RT din 19.09.2003 cu aplicare din 01.01.2004.
  PG RD 10-290:2003
  02.06.2011   895 Accesări     
  Regulament tip pentru persoana responsabilă de controlul în producţie privind respectarea cerinţelor securităţii industriale la exploatarea recipientelor sub presiune. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1405-RT din 19.09.2003 cu aplicare din 01.01.2004
  PG RD 10-289:2003
  02.06.2011   1013 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru persoana responsabilă de starea bună de funcţionare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte. Adoptată prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1388-RT din 21.08.2003 cu aplicare din 01.01.2004.
  PG RD 10-210:2003
  02.06.2011   1193 Accesări     
  Indicaţii metodice privind verificarea tehnică a construcţiilor metalice ale cazanelor de abur şi de apă fierbinte. Aprobată prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1388-RT din 21.08.2003 cu aplicare din 01.01.2004.
  PG RD 10-109:2004
  02.06.2011   880 Accesări     
  Indicaţii metodice privind modul de întocmire a cărţilor tehnice pentru conductele de categoria IV. Adoptată prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1518 – RT din 28.05.2004 cu aplicare din 01.09.2004.
  PG RD 10-107:2005
  02.06.2011   924 Accesări     
  Instrucţiune – tip pentru agăţători la efectuarea inofensivă a lucrărilor cu maşinile de ridicat. Adoptată prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr. 1697-RT din 04.05.2005 cu aplicare din 01.09.2005. Înlocuieşte PG RD 10-107:2003
  PG RD 10-209:2003
  02.06.2011   964 Accesări     
  Indicaţii metodice privind modul de întocmire şi forma de prezentare a cărţii tehnice a recipientului sub presiune. Adoptată prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1272-RT din 25.02.2003 cu aplicare din 01.03.2003
  «« 1 2 3 4 5 »»