• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative

  Documente normative

  PG RD 10-199:2005
  02.06.2011   992 Accesări     
  Instrucţiune - tip privind efectuarea inofensivă a lucrărilor pentru maşinişti la autoturnuri (autoturle). Adoptată prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr. 1697-RT din 04.05.2005 cu aplicare din 01.09.2005. Înlocuieşte PG RD 10-199:2003
  PG RD 10-96:2003
  02.06.2011   832 Accesări     
  Indicaţii metodice privind modul de întocmire a cărţilor tehnice (duplicatelor) ale cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte. Adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard" nr. 1290 - RT din 18.03.2003 cu aplicare din 01.05.2003
  PG RD 10-103:2003
  02.06.2011   1009 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru macaragii (mecanici) privind exploatarea inofensivă a podurilor rulante şi macaralelor – capră. Aprobată prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1339-RT din 05.06.2003 cu aplicare din 01.08.2003
  PG RD 10-104:2003
  02.06.2011   806 Accesări     
  Regulament temporar privind modul şi condiţiile de desfăşurare a modernizării ascensoarelor. Adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1327-RT din 15.05.2003 cu aplicare din 01.08.2003
  PG RD 10-89:2003
  02.06.2011   855 Accesări     
  Indicaţii metodice privind inspectarea întreprinderilor (proprietarilor), care exploatează instalaţii de ridicat. Adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1388-RT din 21.08.2003 cu aplicare din 01.01.2004
  RG RD 10-197:2004
  02.06.2011   273 Accesări     
  Instrucţiuni privind evaluarea stării tehnice a îmbinărilor prin şuruburi şi cu nituri ale macaralelor. Adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1472-RT din 18.03.2004 cu aplicare din 01.07.2004
  RG RD 09-251:2003
  02.06.2011   1010 Accesări     
  Regulamentul privind modul de elaborare şi conţinutul capitolului «Exploatarea inofensivă a industriilor» din regulamentul tehnologic. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1327-RT din 15.05.2003 cu aplicare din 01.08.2003
  PG RD 10-74:2003
  02.06.2011   1051 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru macaragii (mecanici) privind exploatarea inofensivă a macaralelor cu braţ autopropulsate (pe camion, pe pneuri cu şasiu special de tip automobil, pe şenile, pe tractor). Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1339-RT din 05.06.2003 cu aplicare din 01.08.2003
  PG RD 09-536:2004
  02.06.2011   938 Accesări     
  Indicaţii metodice privind modul de elaborare a planului de localizare şi lichidare a situaţiilor de avarie (plsa) la obiectele chimico-tehnologice. Adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1472 –RT din 18.03.2004 cu aplicare din 01.07.2004
  RG RD 10-33:2004
  02.06.2011   986 Accesări     
  Dispozitive de agăţare a sarcinii de destinaţie generală. Cerinţe de construire şi exploatare inofensivă. Adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1472-RT din 18.03.2004 cu aplicare din 01.07.2004
  PG RD 10-30:2003
  02.06.2011   805 Accesări     
  Instrucţiune tip pentru personalul tehnico-ingineresc responsabil de starea bună de funcţionare a maşinilor de ridicat. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1327-RT din 15.05.2003
  RG RD 10-16:2003
  02.06.2011   836 Accesări     
  Indicaţii metodice privind inspectarea întreprinderilor, care exploatează cazane de abur, cazane de încălzit apă, recipiente sub presiune, conducte de abur şi apă fierbinte. Adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1272-RT din 25.02.03 cu aplicare din 01.03.2003
  RG RD 03-131:2003
  02.06.2011   906 Accesări     
  Reguli de organizare şi efectuare a controlului prin metoda de emisie acustică a recipientelor, aparatelor, cazanelor şi conductelor tehnologice. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1290-RT din 18.03.2003 cu aplicare din 01.05.2003
  RG RD 09-244:2003
  02.06.2011   911 Accesări     
  Instrucţiune privind efectuarea diagnostucului stării tehnice a recipientelor, conductelor şi compresoarelor instalaţiilor frigorifice cu amoniac industriale. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1244-RT din 14.01.2003 cu aplicare din 15.02.2003
  RG RD 03-29:2003
  02.06.2011   1234 Accesări     
  Indicaţii metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte. Adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1272–RT din 25.02.2003 cu aplicare din 01.03.2003
  NRS PB 06-07:2003
  02.06.2011   1327 Accesări     
  Reguli unice de securitate la exploatarea la suprafaţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1298-RT din 24.03.03 cu aplicare din 01.05-03
  NRS PB 10-39:2003
  02.06.2011   3379 Accesări     
  Reguli de construire şi exploatare inofensivă a funicularelor pentru pasageri. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1339-RT din 05 iunie 2003 cu aplicare din 01.08.03
  NRS PB 03-164:2003
  02.06.2011   934 Accesări     
  Reguli de fabricare a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte, recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte cu aplicarea tehnologiilor de sudură. Adoptat prin hotărîrea Departamentului "Moldova-Standard” nr. 1272-RT din 25.02.03, cu aplicare din 01.03.2003
  NRS PB 06-111:2003
  02.06.2011   1128 Accesări     
  Reguli unice de securitate la exploatarea în subteran a zăcămintelor de minereuri, minereuri nemetalifere şi zăcămintelor aluvionare de substanţe minerale utile. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1298-RT din 24.03.2003 cu aplicare din 01.05.2003
  RG RD 10-08:2003
  02.06.2011   1532 Accesări     
  Modul de supraveghere asupra fabricării, reparării şi montării instalaţiilor de ridicat. Aprobat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1327-RT din 15.05.2003 cu aplicare din 01.08.2003
  «« 1 2 3 4 5 »»