• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Organismul de Certificare  -  Istoria

  Istoria

       
   27.05.2017     

  Organismul de certificare din cadrul Centrului  Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare a fost instituit în anul 1996, în baza ordinului directorului general al "Departamentului Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică".

  Conform ordinului interior şi al listelor de state ale Centrului, în cadrul secţiei certificare şi supraveghere au fost create următoarele sectoare:
  - sectorul certificării produselor petroliere;
  - sectorul certificării aparatelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat;
  - sectorul certificării utilajului-gaz şi gazului lichefiat;
  - sectorul certificării îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor;
  - sectorul certificării produselor chimice;
  - sectorul certificării mijloacelor şi aparatelor de sudură;
  - sectorul certificării combustibilului solid;
  - sectorul certificării produselor electrotehnice;
  - sectorul certificării surselor de curent primar ;
  - grupul de asigurare a conformităţii.

  Pentru evidenţierea profesionalismului înalt şi eficacitatea lucrărilor de certificare îndeplinite, administraţia CTSIC şi-a luat angajamentul, pe parcursul anilor, de a selecta cadre cu un nivel înalt de calificare şi o pregătire conform cerinţelor interioare.

  În luna decembrie a anului 1998, în cadrul procesului de reorganizare, "Centrul de Expertiză Tehnică" a fost denumit "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" cu menţinerea în structura sa a Organismului de Certificare, care a fost acreditat în domeniul certificării obiectelor, produselor şi proceselor de producţie cu grad sporit de pericol în luna mai a anului 1998.

  În luna august 2005 "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" a fost reorganizată şi reînregistrată ca "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare". În această perioadă OC CTSIC, în urma modificărilor efectuate, a fost numit "Organismul de Certificare a produselor cu grad sporit de pericol". Periodic OC CTSIC a fost supus procedurii de reacreditare.

  În luna octombrie a anului 2007, Organismul de Certificare şi-a extins domeniul său de activitate prin crearea unui sector nou - sectorul certificării armelor, muniţiilor aferente şi produselor pirotehnice.
  Pe parcursul activităţii, Organismul de Certificare a implementat şi a certificat Sistemul de Management al Calităţii, care a sporit nivelul de prestare a serviciilor, ceea ce a adus la ridicarea indicilor de deservire a agenţilor economici şi corespunderii cerinţelor stabilite în documentaţia normativă.