• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Organismul de Certificare  -  Personalul OC PGSP

  Personalul OC PGSP

       
   27.05.2017     

  Vadim ŞARGAROVSCHI 
   

  Conducătorul OC PGSP

  Expert-auditor în certificarea sistemelor de management al calităţii

  Studii superioare:

  - Diploma nr. 011666, Academia de Studii Economice, calificare - manager-economist;

  - Diploma nr. 011863, Academia de Admnistrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, master în relaţii internaţionale.


  Tatiana GOLOVNEA

  Conducător adjunct al OC PGSP

  Expert-auditor în certificarea sistemelor de management al calităţii;
  Expert în certificarea utilajului pentru alimentarea cu gaze şi produselor destinate pentru construcţii

  Studii superioare:

  - Diploma nr. 339777, Institutul Politehnic din Chişinău, Calificare - inginer-mecanic în Tehnologia construcţiei de maşini, maşini-unelte şi instrumente de aşchiere a metalelor;
  - Diploma nr.0115064, Universitatea Tehnică din Moldova, Calificare - inginer licenţiat în Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţie.


  Sergiu MELNIC

  Expert în certificarea utilajelor şi produselor electrotehnice;

  Măsurarea cantităţii de produse petroliere în autocisterne şi cisterne feroviare

  Studii superioare:

  Diploma nr. KB Nr. 575733, Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea-sisteme electrice, Inginer-electrician

  NM
  Nicolai MANOLOV

  Expert în certificarea utilajelor pentru alimentarea cu gaze

  Studii superioare:

  - Diploma AL nr.0115064, Universitatea Tehnică din Moldova, Calificare-inginer licenţiat în Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţie;

  - Diploma Nr. 0019931, Universitatea Tehnică din Moldova, Calificare -Inginer (Electrotehnică şi energetică)

  VJ
  Valentina JURAVLIOVA

  Expert în certificarea produselor petroliere și produselor chimice


  Studii superioare:

  Diploma B-l Nr. 519156, Universitatea de Stat din Chişinău, Calificare - chimist, lector;
  Doctor în ştiinţe chimice - Diploma nr. 0017 Comisia supremă de atestare a RM


  Tatiana CIUGUNOVA

  Expert în certificarea produselor petroliere

  Studii superioare:

  Diploma T-l Nr. 681549, Institutul Politehnic din Kuibîşev, Rusia, specialitatea - Tehnologia produselor petroliere şi gaze


  Maria COTRUŢĂ-BOLOCAN

  Expert în certificarea pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale

  Studii superioare:

  Diploma K Nr.420581 Universitatea de Stat din Chişinău, lector de chimie, chimia organică


  Ana IUGAI

  Expert în certificarea produselor destinate pentru construcţii

  Studii superioare:

  Diploma K Nr. 063949, Voroşilovogradskii maşinostroitelinîi institut, Ukraina, specialitatea - utilajul şi tehnologia lucrărilor de sudare, Inginer-mecanic.


  Natalia REABOVA

  Expert în certificarea produselor destinate pentru construcţii

  Studii superioare:

  Diploma E nr.2695, Institutul Politehnic Chişinău, Inginer-constructor, Construcţii industriale şi civile


  Andrei GORBANI

  Expert în certificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat

  Studii superioare:

  Diploma Б-1 nr.391066, Moskovskii ordena Lenina energeticeskii institut, Federaţia Rusă. Specialitatea - Termoenergetică industrială

  Natalia OPRÎŞCO

  Expert în certificarea combustibilului solid

  Studii superioare:

  Diploma EB nr.141917, Moskovskii ordena Trudovogo Krasnogo Znameni gornîi institut, Federaţia Rusă, specialitatea – Tehnologia şi mecanizarea complexă a exploatărilor în subteran a zăcămintelor de substanţe minerale utile


  Vladislav TARIŢA

  Expert în certificarea produselor pirotehnice

  Studii superioare:

  Diploma ФВ nr 588081 din 19.06.1992, Şcoala superioară de inginerie în domeniul armamentului, artileriei şi rachetelor, or. Tula, Federaţia Rusă, specialitatea – inginer mecanic


  Angela POSTOLACHE

  Auditor în domeniul calităţii

  Studii superioare:

  Diploma E Nr. 005788, Universitatea Tehnică din Moldova, Inginer-tehnolog, Tehnologia conservării


  Iurie SCLIFOS

  Auditor în domeniul calităţii

  Studii superioare:

  Diploma AL nr. 0054492, Universitatea de Stat din Moldova, (metrologie, standardizare, control şi certificarea producţiei, Inginer-licenţiat)

  Victoria ANDRONIC

  Inginer în domeniul calităţii

  Studii superioare:

  Diploma AC nr. 0034410, Colegiul Financiar-Bancar "A.Diordița" din Chișinău, (finanțe și asigurări)


  Angela LUNGU

  Tehnician pentru evidenţă

  Studii superioare:

  Diploma D nr.1005, Universitatea de Stat din Moldova, (psihologie şi ştiinţe ale educaţiei)