• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Sistemul de management (SM)  -  Documente normative

  Documente normative

       
   04.03.2019     

  OC dispune şi utilizează în activitatea sa documente externe (fondul normativ).
  La documente externe se referă:
  - Legile Republicii Moldova;
  - Hotărîrile si Dispoziţiile Guvernului;
  - Reglementările tehnice:

  - "Cerinţe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 428 din 15 Iulie 2009;
  - "Aparate consumatoare de combustibili gazoşi", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1329 din 13 Decembrie 2016;
  - "Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 745 din 26 Octombrie 2015;
  - "Cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 913 din 25 Iulie 2016;
  - "Privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1333 din 14 Decembrie 2016;
  - "Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid", aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1070 din 27 Decembrie 2013;
  - "Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 268 din 26 Aprilie 2012;
  - "Privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 8 din 20 Ianuarie 2016.

  - Ordinele ministerelor de resort;
  - Standarde;
  - Biblioteca specializată;
  - documente de acreditare.

  OC foloseşte copiile documentelor actualizate şi înregistrate în Fondul DN al Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (în continuare - CTSIC).
  Actualizarea Fondului DN se efectuează conform SF 38150891-002-2016 "Modul de actualizare a documentelor normative".


  Documente interne

  La documente interne se referă:

  doc interne ro

  Pentru a asigura posibilitatea identificării şi a trasabilităţii documentelor, în OC este introdus un sistem de codificare.
  Codificarea documentelor se efectuează în conformitate cu documentul normativ PSM - 01

  Evidenţa, actualizarea şi păstrarea documentelor interne
  Evidenţa, actualizarea şi păstrarea documentelor interne al OC se efectuează în conformitate cu PSM - 01
  Actele legislative, Fondul DN, procedurile, instrucţiunile, regulamentele OC, fişele de post se păstrează pînă la înlocuirea lor cu documente nou stabilite.
  Seturile documentelor în baza cărora au fost eliberate documentele şi/sau actele finale se păstrează o perioadă de timp astfel încît să demonstreze încrederea continuă pentru cel puţin un ciclu complet de certificare.
  Accesul la documentaţie este limitat şi se permite următoarelor persoane:
  - conducătorului OC;
  - experţilor, ce au efectuat certificarea produselor (numai la seturile de documente pentru produsele certificate de aceast expert);
  - evaluatorilor organismului de acreditare;
  - auditorilor interni.
  Lichidarea seturilor de documente cu termenul de păstrare expirat se execută conform Ordinului conducătorului OC de către comisia specială numită, cu întocmirea Actului de casare şi distrugere.

  Elaborarea şi administrarea documentelor interne
  Elaborarea documentaţiei de reglementări interne se îndeplineşte de către grupul de lucru numit de către conducătorul OC.
  Responsabil de organizarea elaborării documentelor este conducătorul OC.
  Controlul identităţii perfectării documentelor se efectuează în două etape:
  - controlul preventiv a identităţii proiectului pînă la şi după introducerea modificărilor - se îndeplineşte de grupul de elaboratori;
  - verificarea pînă la aprobarea documentului se efectuează de către RSM (viza de verificare se indică pe foia de titlu);
  - aprobarea documentului se efectuează de către conducătorul OC.
  Punerea în acţiune se confirmă prin semnarea foii de titlu de către conducătorul OC cu indicarea termenului punerii în aplicare.