• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Sistemul de management (SM)  -  Politica OC PGSP

  Politica OC PGSP

       
   27.05.2017     

  POLITICA PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI OC PGSP

  Politica strategică a Organismului de Certificare a produselor cu grad sporit de pericol (OC PGSP) din cadrul „Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" SRL este de a menţine şi de a îmbunătăţi permanent activităţile sale şi procesul de prestare a serviciilor în scopul demonstrării, că organismul de certificare menţine o poziţie de terţă parte aplicând un proces de certificare consecvent şi demn de încredere, facilitând astfel acceptarea acestuia la nivel naţional şi internaţional şi astfel înlesnind comerţul pe piaţa internă şi externă.
  Organismul de certificare, la toate nivele structurale, concentrează eforturile sale în scopul asigurării satisfacţiei clientului prin îndeplinirea solicitărilor acestuia, dar care nu intră în contradicţie cu legislaţia şi documentaţia normativă în vigoare.

  OC PGSP stabileşte următoarele obiective de calitate:
  - Extinderea/restrîngerea domeniului de acreditare;
  - Îmbunătăţirea efectuării proceselor de certificare în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii nr. 235 din 01.12.2011 cu modificările ulterioare;
  - Aplicarea reglementărilor tehnice în dependenţă de formele de implementare a acestora. Menţinerea şi îmbunătăţirea procedurilor de certificare în scopul prestării serviciilor de certificare de înaltă calitate şi la cel mai înalt nivel;
  - Analiza şi determinarea corectă a metodelor de remediere a reclamaţiilor prezentate;
  - Prevenirea şi reducerea la minim a riscurilor, care pot provoca apariţia neconformităţilor în zonele, unde acestea periodic se repetă;
  - Urmărirea sistematică a stadiului de realizare a acţiunilor corective şi preventive;
  - Îmbunătăţirea continuă şi dezvoltarea durabilă a Sistemului de Management implementat în OC PGSP;
  - Conştientizarea şi implicarea angajaţilor OC PGSP în funcţionarea Sistemului de Management aplicat;
  - Analiza continuă a activităţii OC, desfăşurarea auditelor interne cu includerea monitorizării la faţa locului, efectuarea acţiunilor corective privind perfecţionarea SM;
  - Prestarea informaţiei pentru clienţi prin intermediul site-lui CTSIC;
  - Instruirea şi evaluarea continuă a personalului pentru a asigura calificarea acestuia la nivelul exigenţilor solicitate;
  - Instruirea externă continuă şi efectuarea stagiilor;
  - Colaborarea cu alte Organisme de Certificare cu domenii tangente OC PGSP;
  - Realizarea resurselor materiale eficient şi util, în dependenţă de necesităţile apărute;
  - Remunerarea obiectivă a angajaţilor OC PGSP în conformitate cu lucrările executate;
  - Identificarea cerinţelor şi necesităţilor clienţilor OC PGSP, precum şi asigurarea şi evaluarea nivelului de satisfacere a acestora;
  - Respectarea normelor etice şi principiilor morale în comunicarea cu clienţii şi între colaboratorii OC PGSP.

  Politica în domeniul calităţii şi obiectivele referitoare la calitate sunt considerate valabile pe un termen de lungă durată, deoarece corespund cerinţelor care se referă la un organism de certificare, care menţine o poziţie de terţă parte fiind imparţial şi obiectiv în activităţile sale.

  Realizarea obiectivelor susmenţionate va garanta succesul comun, precum şi funcţionarea procesului de evaluare a conformităţii produselor cu grad sporit de pericol.

  Elaborat:
  RSM
  Angela POSTOLACHE
  data 17.01.2019                                                                                                   

  Aprobat
  Conducător OC PGSP
  Nicolai MANOLOV
  data 17.01.2019