• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Sistemul de management  -  Politica și obiective

  Politica și obiective

       
   27.05.2017     

  POLITICA ŞI OBIECTIVELE OC PGSP


  Aprobat:
  Conducătorul OC PGSP
  Vadim ŞARGAROVSCHI
  11.01.2016


  Politica strategică a Organismului de Certificare a produselor cu grad sporit de pericol (OC PGSP) din cadrul Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" este de a menţine şi de a îmbunătăţi permanent activităţile sale şi procesul de prestare a serviciilor în scopul demonstrării, că organismul de certificare menţine o poziţie de terţă parte aplicând un sistem de certificare consecvent şi demn de încredere, facilitând astfel acceptarea acestuia la nivel naţional şi internaţional şi astfel înlesnind comerţul pe piaţa internă şi externă.
  Organismul de certificare, la toate nivele structurale, concentrează eforturile sale în scopul asigurării satisfacţiei clientului prin îndeplinirea solicitărilor acestuia, dar care nu intră în contradicţie cu legislaţia şi documentaţia normativă în vigoare.

  OC PGSP stabileşte următoarele obiective de calitate:
  - Extinderea/restrîngerea domeniului de acreditare;
  - Îmbunătăţirea efectuării proceselor de certificare în conformitate cu SM SR EN ISO/CE1 17065:2013 şi Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii nr.235 din 01.12.2011;
  - Trecerea la aplicarea reglementărilor tehnice în dependenţă de formele de implementare a acestora. Menţinerea şi îmbunătăţirea procedurilor de certificare în scopul prestării serviciilor de certificare de înaltă calitate şi la cel mai înalt nivel;
  - Analiza şi determinarea corectă a metodelor de remediere al reclamaţiilor prezentate;
  - Analizarea continuă a cauzelor potenţiale de apariţie a reclamaţiilor;
  - Aplicarea acţiunilor preventive de evitare a reclamaţiilor din partea clienţilor în vederea prevenirii apariţiei acestora;
  - Analiza continuă a activităţii OC, desfăşurarea auditelor interne cu includerea monitorizării la faţa locului, efectuarea acţiunilor corective privind perfecţionarea SM;
  - Prestarea informaţiei pentru agenţii economici prin intermediul site-lui CTSIC;
  - Instruirea internă continuă în scopul menţinerii nivelul profesionist al personalului;
  - Instruirea externă continuă şi efectuarea stagiilor;
  - Colaborarea cu alte Organisme de Certificare cu domenii tangente al OC PGSP;
  - Realizarea resurselor materiale eficient şi util, în dependenţă de necesităţile apărute;
  - Remunerarea obiectivă a angajaţilor OC PGSP în conformitate cu lucrările executate;
  - Respectarea normelor etice şi principiilor morale în comunicarea cu clienţii şi între colaboratorii OC PGSP.

  Politica în domeniul calităţii şi obiectivele referitoare la calitate sunt considerate valabile pe un termen de lungă durată, deoarece corespund cerinţelor care se referă la un organism de certificare care menţine o poziţie de terţă parte fiind imparţial şi obiectiv în activităţile sale.

  Elaborat: RSM Tatiana GOLOVNEA
  11.01.2016