• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Sistemul de management (SM)  -  Manualul SM

  Manualul SM

       
   27.05.2017     

  Manualul sistemului de management (MSM) este utilizat de managementul de vîrf, personalul OC.
  Prevederile MSM se aplică în toate subdiviziunile OC şi sunt obligatorii de a fi aplicate de către tot personalul OC de la data aprobării acestora.
  Exemplarul original al MSM este deţinut de Responsabilul Sistemului de Management, care mai deţine şi o copie de lucru pe suport electronic pentru efectuarea actualizărilor.

  Organizarea Manualului sistemului de management
  MSM este întocmit conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17065 (Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii) şi SM SR EN ISO 9001 (Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.)

  Elaborare, aprobare si administrare a Manualului sistemului de management
  Manualul sistemului de management (MSM) reprezintă documentul de bază pentru aplicarea sistemului de management (SM).
  MSM descrie:
  - abilităţile OC de a presta serviciile de evaluare a conformităţii;
  - metodele aplicate pentru elaborarea, implementarea, menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management;
  - politica şi obiectivele;
  - în linii generale organizarea OC cu responsabilităţile, autorităţile şi independenţele personalului OC care iniţiază, efectuează, verifică şi aprobă activităţi ce influenţează calitatea.
  MSM face referire la proceduri documentate ale SM.

  Actualizarea Manualului sistemului de management
  Actualizarea manualului sistemului de management se efectuează periodic şi în următoarele cazuri:
  - schimbări organizatorice sau de alta natură în cadrul OC;
  - aspecte neconcordante ale documentelor, identificate în urma analizelor efectuate;
  - îmbunătăţirii SM, rezultatele obţinute în urma auditelor interne sau supravegherii activităţii CTSIC;
  - intervenţii în text, necesare pentru efectuarea unor corectări şi/sau precizări;
  - modificări sau completări apărute în standarde, legislaţie, etc.
  Actualizările MSM sunt înscrise în „Lista înregistrărilor", care se completează de către Responsabilul SM şi sînt aprobate de Conducătorul OC.

  Reeditarea Manualului sistemului de management
  Reeditarea MSM se efectuează prin trecerea la o noua redacţie a acestuia.
  Ediţia nouă a MSM se realizează în cazul unor modificări şi completări importante care constituie peste 70 % din textul MSM.

  Difuzarea Manualului sistemului de management
  Difuzarea MSM se efectuează de către Responsabilul SM. Originalul se păstrează la acesta.
  Exemplarele reexaminate se retrag şi se distrug prin rupere, cu excepţie exemplarul original care se păstrează în arhiva OC.
  În cadrul OC se distribuie numai copii autentice.