• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Sistemul de management (SM)  -  Responsabil SM

  Responsabil SM

       
   27.05.2017     

  Responsabilul de sistemul managementului (SM) OC CTSIC îşi asumă responsabilitatea pentru:

  - asigurarea implementării si menţinerii proceselor SM;
  - reprezentarea OC în relaţia cu subcontractanţii în ceia ce este legat de SM;
  - raportarea Conducătorului OC despre funcţionarea şi necesitatea de îmbunatăţire a SM;
  - difuzarea şi menţinerea sub control al Manualului sistemului de management (MSM);
  - elaborarea şi actualizarea documentelor SM în colaborare cu experţii sectoarelor de certificare a produselor omogene;
  - întocmirea şi prezentarea spre aprobare a planului anual al auditelor interne;
  - coordonarea şi urmărirea efectuării auditelor interne;
  - verificarea documentelor auditelor interne;
  - coordonarea activităţii de întocmire, înregistrare şi difuzare a rapoartelor de neconformitate;
  - coordonarea activităţii de verificare şi eficacitate al acţiunilor corective şi preventive stabilite în rapoartele de neconformitate;
  - întocmirea şi prezentarea spre aprobare Conducătorului OC al planului anual de instruire a personalului OC;
  - organizarea periodică a şedinţelor de analiză a SM cu conducătorul OC;
  - propunerea acţiunilor corective, preventive de îmbunătăţire necesare;
  - întocmirea procesului verbal de analiză a SM;
  - înregistrarea şi difuzarea rezultatelor analizelor efectuate de management asupra funcţionării SM.