• Categorii Categorii
 • Procedura încercărilor

       
   19.06.2017     

  Procedura de prezentare a probelor pentru încercări

  Laboratorul de cercetări ştiinţifice şi încercări reactivi şi produse petroliere efectuează încercări de laborator pe tot spectrul domeniului de acreditare atât pentru persoane juridice cât şi cele fizice.

  Procedura este următoarea:

  1. Se solicita încercările unui produs conform anexei la Certificatul de acreditare printr-o scrisoare adresată Directorului Î.S. "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" (Î.S. "CTSIC") Dlui Vadim Şargarovschi. Solicitările se acceptă și prin intermediul: fax - 022 208166, e.mail - agentia@mdl.net, office@ctsic.md
  2. După ce cererea a fost acceptata şi vizată de către director este transmisă în laborator pentru întocmirea Contract-contului (în 2 exemplare), care ulterior este transmis spre vizare Directorului Î.S. "CTSIC".
  3. După vizare contract-contul este transmis solicitantului spre achitare.
  4. Se prezintă proba în anticamera Î.S. "CTSIC".
  5. Proba de încercat se transmite în laborator.
  6. Încercările sunt efectuate numai după achitarea integrală a costului.
  7. După finisarea încercărilor pe proba prezentată (durata încercărilor constituie în medie 10 zile lucrătoare), se întocmeşte Raportul de încercări şi Actul de îndeplinire a lucrărilor (în 2 exemplare) .
  8. Din laborator Raportul de încercări şi actele de îndeplinire a lucrărilor se transmit la sediul Î.S. "CTSIC".
  9. La sediul Î.S. "CTSIC", în anticameră, se eliberează Raportul de încercări, totodată solicitantul pune ştampila şi semnătura pe contract-conturi (2 exemplare) şi pe actele de îndeplinire a lucrărilor (2 exemplare).

  click pentru a descarca forma "Cerere pentru efectuarea încercărilor de laborator"