• Categorii Categorii
 • Laboratorul

       
   27.05.2017     

  click aici pentru FEEDBACK

  certif minLaboratorul de cercetări ştiinţifice şi încercări reactivi şi produse petroliere din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" a fost înfiinţat în anul 1996. Amplasat în incinta Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova din municipiul Chişinău, laboratorul dispune de specialişti calificaţi, echipament şi aparataj de laborator conform cerinţelor standardelor europene - cromatografe, spectrometre, etc., precum şi de cea mai modernă şi mai performantă instalaţie pentru determinarea cifrei octanice a benzinelor - unica în Republica Moldova.

  Laboratorul efectuează încercări de laborator vizând indicii de calitate pentru: benzine, motorină, combustibil pentru motoare cu reacţie, păcură, uleiuri, lubrifianţi, cărbune, brichete, peleţi, antigel etc.


  Gheorghe Zaiat

   

  Gheorghe ZAIAŢ

  Şef Laboratorul de cercetări ştiinţifice şi încercări reactivi şi produse petroliere

  Studii superioare - Diploma seria E, nr. 000685 din 30 iunie 1992, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea - chimist, profesor de chimie;
  Doctorand - 1992 - 1995, Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Laboratorul de Chimie Analitică;
  Cursuri de perfecţionare:
  10.1997 - stagiune în laboratorul de încercări, CNIEP "LAREX", or. Bucureşti, România;
  08.1998 - stagiune în laboratorul de încercări, Rafinăria „Petro-Brazi", or. Ploieşti, România;
  29.10 - 02.11.2007 - stagiune în laboratorul de încercări ale cărbunelui, or. Gukovo, regiunea Rostov-pe-Don, Federaţia Rusă. Scrisoare 02.11.2007 nr.14-41/3718;
  10.11-21.11.2008 - training „Conformity Assesment by Fuels Laboratories", World Bank Competitiveness Enhancement Project;
  28 - 30.09.2010 - trainig course organized by TURKAK „How to Organise, Carry out and Analyse a Profiency Test (PT) or Other Laboratory Comparisions (ILS) hereunder Quality Assurance of Test Results", Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor;
  29.03 - 01.04.2011 - curs de instruire „Cerinţe SM SR EN ISO/CEI 17025 şi SM SR EN ISO 19011", Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor. Certificat nr. 23.
  20,21.05.2014 - curs de instruire „Quality Control of Test Results". Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor.
  12.03.2015 - curs de instruire „Aplicarea Diagramelor de control Shewhart (Şuhart) la verificarea exactităţii şi stabilităţii rezultatelor încercărilor în corespundere cu cerinţele standardelor internaţionale ISO 8258 şi ISO 5725". INTERLAB-CONSULT. Certificat nr. 144/12.03.2015.
  15 - 16.04.2015 - curs de instruire „Validarea şi verificarea metodelor de încercări. Estimarea incertitudinii de măsurare". Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor. Certificat nr. 43

   


  Adresa laboratorului:  MD 2028,  mun. Chişinău,  str. Academiei,  nr. 3,  of. 410; 412, blocul Institutului de Chimie AŞ RM,  tel/fax. (+37322) 739375, e.mail:  office@ctsic.md, agentia@mdl.net