• Categorii Categorii
 • Prima   -  LABORATOARE   -  Laboratorul încercări chimic-tehnologic  -  Reclamații

  Reclamații

       
   02.07.2020     

  Clienţii Laboratorului de încercări chimic-tehnologic pot adresa reclamaţii în scris, pe numele Directorului CTSIC:
  - prin poştă, pe adresa CTSIC;
  - la sediul CTSIC;
  - prin fax sau prin poșta electronică.
  O reclamaţie scrisă trebuie să conţină:
  - denumirea completă a reclamantului;
  - obiectul reclamaţiei (esenţa problemei abordate în reclamaţie);
  - adresa poştală, telefon, e‐mail, fax a reclamantului la care urmează să fie trimis răspunsul;
  - data depunerii reclamaţiei;
  - semnătura reclamantului.

  Reclamaţiile verbale, anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a reclamantului nu se iau în considerare şi vor fi clasate.

  În cadrul laboratorului, reclamația se evaluează pentru a se decide asupra validității informației.
  În procesul evaluării reclamaţiilor se ţine cont de următoarele principii esenţiale:
  - tratarea imparţială şi confidenţială a reclamaţiilor;
  - întreprinderea corecţiilor şi a acţiunilor corective care se impun pentru rezolvarea adecvată a acestora;
  - evidenţa, accesul şi păstrarea tuturor înregistrărilor referitoare la reclamaţii, precum şi a corecţiilor şi a acţiunilor corective care s-au impus.
  Analiza reclamațiilor este făcută de persoane competente, independente de activitatea în cauză.
  Fiecare reclamaţie este evaluată iniţial în raport cu criterii precum severitatea, complexitatea, impactul, necesitatea şi posibilitatea întreprinderii unor acţiunii imediate.
  În urma analizei se pot lua următoarele decizii:
  - se acceptă reclamaţia şi se stabilesc corecţiile si acţiunile corective adecvate pentru rezolvarea obiectului reclamaţiei;
  - se respinge reclamaţia (în cazul în care aceasta se consideră neîntemeiată) şi se comunică acest fapt reclamantului.
  După evaluare, se stabileşte dacă reclamaţia este întemeiată sau nu, se înregistrează şi în termenul cel mai scurt, de 5 zile lucrătoare, este adus la cunoștința reclamantului faptul, în scris sau verbal, acceptării sau respingerii reclamaţiei.
  Dacă reclamaţia este întemeiată, analizarea şi rezolvarea reclamaţiei se face într-un interval de timp de 30 zile calendaristice de la data înregistrării.
  Răspunsul la reclamaţie cuprinde date privind lucrarea neconformă constatată, motivănd stabilirea acţiunilor corective întreprinse.
  La toate reclamaţiile răspunsul este avizat de şeful de laborator, semnat de către directorul CTSIC şi expediat clientului.