• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-03-73:2006

  NRS 35-03-73:2006

       
   14.06.2011    3861 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

   
  1.1 Prezentele Reguli de construire şi exploatare inofensivă a instalaţiilor de ridicat (turlelor) [în continuare Reguli] stabilesc cerinţele privind asigurarea securităţii industriale la exploatarea instalaţiilor de ridicat (turlelor), care sînt elaborate în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, nr. 803-XIV din 11.02.2000.
   
  1.2 Regulile sînt obligatorii pentru toţi agenţii economici, care activează în domeniul proiectării, fabricării, reconstrucţiei, reparaţiei, exploatării şi diagnosticării  instalaţiilor de ridicat (turlelor), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. 
   
  1.3 Prezentele Reguli se aplică pentru următoarele instalaţii de ridicat:
  a) autopropulsate, inclusiv auto; montate pe şasiu special; pe şenile; feroviare; pe pneuri;
  b) remorcate;
  c) mobile;
  d) tip catarg pe şasiu special, inclusiv autopropulsate, remorcate, mobile.
   
  1.4 Prezentele Reguli nu se aplică pentru următoarele instalaţii de ridicat:
  a) instalaţii de ridicat de incendiu;
  b) elevatoare de şantier pentru materiale;
  c) ascensoare pentru persoane şi materiale;
  d) instalaţii de ridicat pentru lucrări de faţadă;
  e) mijloace de ridicare a schelelor (schele, eşafodaje, platforme, turle).