• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-04-77:2006

  NRS 35-04-77:2006

       
   11.06.2011    1408 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

   
  1.1 Prezenta reglementare tehnică stabileşte cerinţe obligatorii pentru asigurarea integrităţii şi crearea  condiţiilor normale de exploatare şi prevenire a accidentelor la conductele magistrale, care transportă gaze naturale.
   
  1.2 Cerinţele prezentei reglementări tehnice sînt executorii pentru întreprinderile transportului prin conducte, autorităţile  administraţiei publice locale, precum şi pentru alte întreprinderi, organizaţii şi cetăţeni (denumiţi în continuare agenţi economici), care desfăşoară lucrări sau oricare alte activităţi în zona de amplasare a conductelor.