• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-05-57:2003

  NRS 35-05-57:2003

       
   10.06.2011    2116 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

   
  1.1 Prezenta reglementare tehnică (în continuare – Reguli) stabileşte cerinţele de bază la depozitarea, transportarea şi utilizarea clorului, precum şi cerinţele tehnice pentru toate tipurile de utilaje tehnologice, repararea, reutilarea tehnică, reconstruirea întreprinderilor în funcţiune (secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.) şi a obiectelor în fază de construcţie.
   
  1.2 Întreprinderile, care includ obiecte ce depozitează, transportă şi utilizează clor se consideră ca obiecte industriale periculoase reglementate prin Legea Republicii Moldova „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”              nr. 803-XIV din 11.02.2000, sînt supuse supravegherii tehnice de stat de către Departamentul Standardizare şi Metrologie, care exercită reglementarea normativă şi este abilitat cu funcţii speciale de autorizare, control şi supraveghere în domeniul securităţii industriale (în continuare – Organul de securitate industrială).
   
  1.3 Toţi conducătorii întreprinderilor, pînă a începe construcţia, exploatarea, extinderea, reconstruirea, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea obiectelor de depozitare, transportare şi utilizare a clorului, sînt obligaţi să prezinte spre coordonare documentaţia de proiect Organului de securitate industrială.
   
  1.4 Recepţia obiectului industrial periculos se efectuează de către Organul de securitate industrială cu participarea reprezentanţilor altor organe de supraveghere. În procesul recepţiei obiectului industrial periculos se verifică corespunderea acestuia cu documentaţia de proiect, gradul de pregătire al întreprinderii pentru exploatarea obiectului industrial periculos şi pentru acţiunile de localizare şi lichidare a efectelor avariei.
   
  1.5 Toţi agenţii economici, care desfăşoară activitatea privind depozitarea, transportarea şi utilizarea clorului trebuie să deţină licenţe, cu termen de valabilitate pînă la 5 ani, conform legislaţiei în vigoare.