• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  RG 35-05-40:2003

  RG 35-05-40:2003

       
   07.06.2011    3107 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:
   

  1.1 Prezentul document stabileşte:
  a) modul de elaborare a planurilor de lichidare a situaţiilor de avarie şi avariilor; 
  b) acţiunile de salvare a personalului de serviciu la întreprinderile de depozitare şi prelucrare a cerealelor. 
   
  1.2 Obiectele de depozitare şi prelucrare a cerealelor se consideră ca obiecte industriale periculoase reglementate prin Legea Republicii Moldova “Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” nr. 802-XIV din 11.02.2000 şi sînt supuse supravegherii tehnice de stat de către Departamentul Standardizare şi Metrologie, care, conform prezentei legi, exercită reglementarea normativă şi este abilitat cu funcţii speciale de autorizare, control şi supraveghere tehnică în domeniul securităţii industriale (în continuare – Organ de securitate industrială).
   
  1.3 Prevederile prezentului document sînt obligatorii pentru toţi agenţii economici (în continuare - întreprindere), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care exploatează întreprinderi de depozitare şi prelucrare a cerealelor.
   
  1.4 Derogările de la cerinţele prezentului document (în continuare - Reguli) se admit numai cu autorizarea Organului de securitate industrială.
  Pentru obţinerea autorizaţiei întreprinderea trebuie să prezinte Organului de securitate industrială argumentarea tehnică corespunzătoare, iar în caz de necesitate–avizul organizaţiei de proiectare specializate sau de cercetări ştiinţifice.