• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-05-87:2008

  NRS 35-05-87:2008

       
   08.06.2011    859 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

   

  1.1 Prezentele Reguli de securitate pentru producţiile utilizatoare de acizi lichizi şi baze anorganice (în continuare – Reguli) se extind asupra tuturor organizaţiilor indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care exploatează obiecte industriale periculoase, utilizează următoarele substanţe periculoase, conform Legii Republicii Moldova „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” nr. 803-XIV din 11.02.2000: baze anorganice – hidroxid de litiu (LiON), hidroxid de sodiu (NaOH), hidroxid (KON) cu concentraţia masică de 20% şi mai mult; acizi tare anorganici – sulfuric (H2 SO4), nitric (HNO3), clorhidric (HCL), fluorhidric (HF), percloric (HCLO4) şi alţi acizi cu concentraţia masică de 15% şi mai mult în calitate de materie primă, reactivi; obiecte ce ţin de transportarea, depozitarea, umplerea, deversarea acizilor şi bazelor anorganice (indiferent de tipul ambalajului).

  În producţiile cu pericol de incendiu şi explozie, utilizatoare de acizi lichizi şi baze anorganice, prezentele Reguli sînt valabile o dată cu NRS 35-05-43:2002 „Reguli de securitate antideflagrantă pentru producţiile chimice şi petrochimice cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate”, aprobate în modul stabilit.
  Exigenţele prezentelor Reguli nu se extind asupra producţiilor, care utilizează acid cianhidric.