• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-03-95:2008

  NRS 35-03-95:2008

       
   13.06.2011    3234 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

  1.1 Prezenta reglementare tehnică stabileşte cerinţe privind asigurarea securităţii industriale, prevenirea avariilor, cazurilor de traumatism în producţie la exploatarea instalaţiilor de compresoare staţionare, conductelor de aer şi canalelor de gaze  (în continuare – instalaţiile de compresoare) la obiectele industriale periculoase, ce utilizează aer comprimat şi gaze inerte.

   
  1.2 Prezenta reglementare tehnică este destinată spre aplicare de către toate întreprinderile (organizaţiile), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care activează în domeniul exploatării instalaţiilor de compresoare, utilizate în producere şi procesele tehnologice, supuse controlului Organului de Supraveghere Tehnică de Stat.