• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-05-92:2008

  NRS 35-05-92:2008

       
   08.06.2011    1657 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

   
  1.1 Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe, respectarea cărora asigură securitatea industrială şi este destinată pentru prevenirea avariilor, incidentelor, cazurilor de traumatism profesional la obiectele industriale periculoase ale producţiilor de lacuri şi vopsele.
   
  1.2 Reglementarea tehnică este destinată spre aplicare:
  a) la proiectarea, construirea, exploatarea, extinderea, reconstruirea, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectelor industriale periculoase ale producţiilor de lacuri şi vopsele.
  b) la fabricarea, montarea, reglarea, deservirea şi repararea instalaţiilor tehnice utilizate la obiectele, menţionate la "a)";
  c) la proiectarea, exploatarea, conservarea şi lichidarea clădirilor şi construcţiilor la obiectele industriale periculoase, menţionate la "a)";
  d) la efectuarea expertizei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase, menţionate la "a)";
  e) la eliberarea certificatului de securitate a obiectelor industriale periculoase.