• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-02-91:2008

  NRS 35-02-91:2008

       
   14.06.2011    3613 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

  1.1 Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţele de securitate industrială la concasarea, sortarea şi îmbogăţirea substanţelor minerale utile nemetalifere.

  1.2 Prezenta Reglementare tehnică este executorie pentru toţi agenţii economici, care desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în industria extractivă minieră, indiferent de forma juridică de organizare şi forma de proprietate a lor.