• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-03-59:2003

  NRS 35-03-59:2003

       
   14.06.2011    3555 Accesări    

   

   

   

  Obiect şi domeniu de aplicare:
   
  1.1 Prezentele Reguli stabilesc cerinţele de proiectare, construcţie pentru materiale, fabricare, montare, reparare1), reglare, prestare a serviciilor, reconstruire, diagnosticare, control şi inspectare a metalului şi asamblărilor prin sudare, întocmire a cărţilor tehnice, exploatare a cazanelor de aburi, inclusiv a cazanelor - boilere, supraîncălzitoarelor cu abur şi economizoarelor autonome cu presiunea de funcţionare2) peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2), cazanelor de apă fierbinte şi economizoarelor autonome3) cu temperatura apei peste 115 0 C şi conservare.
   
  1.2 Prezentele Reguli se aplică la:
  - cazanele de abur, inclusiv cazanele - boilere, precum şi supraîncălzitoarele cu abur şi economizoarele autonome;
  - cazanele de apă fierbinte şi cazanele de încălzit apă cu abur;
  - cazanele energotehnologice: de abur şi de apă fierbinte, inclusiv cazanele de regenerare cu sodă caustică (în continuare CRSC);
  - cazanele recuperatoare (de abur şi de apă fierbinte);
  - cazanele instalaţiilor mobile şi transportabile şi trenurilor-centrale electrice;
  - cazanele de abur şi de lichide, care funcţionează cu agenţi termici fluizi la temperatură înaltă (în continuare - ATFTÎ);
  - conductele de abur şi de apă fierbinte în limita cazanelor.
   
  1.3 Prezentele Reguli nu se aplică la:
  - cazanele, supraîncălzitoarele cu abur şi economizoarele autonome instalate pe vasele maritime şi fluviale şi alte mijloace flotabile (cu excepţia dragăi)  şi obiectelor de utilizare submarină;
  - cazanele de încălzire a vagoanelor garniturii feroviare;
  - cazanele cu încălzire electrică;
  - cazanele cu spaţiul de abur şi apă, avînd capacitatea de 0,001 m3 (1l) şi mai mică, a căror presiune de funcţionare în MPa  (kgf/cm2) la volumul de m3(l) nu depăşeşte 0,002 (20);
  - instalaţiile termice cu energie, fabricate în conformitate cu Regulile pentru construcţia şi exploatarea inofensivă a utilajului Centralelor electrice atomice;
  - încălzitoarele de abur ale cuptoarelor tubulare de la întreprinderile industriei de prelucrare  a petrolului şi industriei petrochimice.
   
  1.4 Prezentele Reguli sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (în continuare - întreprindere), care efectuează exploatarea, proiectarea, construcţia, montarea, reglarea, repararea şi diagnosticarea tehnică (inspectarea) a cazanelor, supraîncălzitoarelor cu abur, economizoarelor automate şi conductelor în limitele cazanelor (în continuare - cazanelor). 
  1) Condiţiile pentru montare şi reparaţie sunt identice cu condiţiile pentru fabricare
  2) Aici şi în continuare se indică presiunea excedentară (notaţiile convenţionale ale parametrilor fizici conform anexei A)
  3) În anexa B se indică tabelul corelaţiei dintre unităţile sistemului internaţional (SI) şi altor unităţi  de mărimi fizice, utilizate în prezentele Reguli.