• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-03-67:2004

  NRS 35-03-67:2004

       
   14.06.2011    4686 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

   
  1.1 Prezentele Reguli stabilesc cerinţele pentru proiectarea, construirea, materiale, fabricarea, reconstruirea, reglarea, montarea, repararea1), deservirea, diagnosticarea tehnică, controlul şi testarea metalului şi îmbinărilor sudate, întocmirea cărţilor tehnice, exploatarea recipientelor, cisternelor, butoaielor, buteliilor, barocamerelor, care funcţionează sub presiune excedentară 2).  
   
  1.2 Prezentele Reguli se aplică pentru:
  -  recipientele, care funcţionează sub presiunea apei la temperatură mai mare de 115 0C sau altor fluide netoxice, neinflamabile şi nedeflagrante la temperatura ce depăşeşte temperatura de fierbere la presiunea de 0,07 MPa (0,7 kgf /cm2);
  - recipientele, care funcţionează sub presiunea aburului, gazelor sau fluidelor toxice inflamabile şi explozive peste 0,07 MPa (0,7 kgf /cm2);
  - buteliile destinate pentru transportarea şi depozitarea gazelor comprimate, lichefiate şi dizolvate sub presiune peste 0,07 MPa (0,7 kgf /cm2);
  - cisternele şi butoaiele pentru transportarea şi depozitarea gazelor comprimate şi lichefiate, presiunea vaporilor cărora la o temperatură pînă la 500C depăşeşte presiunea 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
  - cisternele şi recipientele pentru transportarea sau depozitarea gazelor comprimate, lichefiate, fluidelor şi corpurilor friabile, la care presiunea peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) se creează pentru golirea lor;
  - barocamere.
   
  1.3 Prezentele Reguli nu se aplică pentru:
  - recipientele instalaţiilor energetice atomice, precum şi recipientele ce funcţionează cu mediu radioactiv;
  - recipientele cu capacitatea cel mult 0,025 m3 (25 l) indiferent de presiune, utilizate în scopuri ştiinţifice şi experimentale. La determinarea capacităţii din capacitatea totală a recipientului se exclude volumul căptuşelii, ţevilor şi altor dispozitive interioare. Grupul de recipiente, precum şi recipientele compuse din corpuri aparte şi unite între ele prin ţevi cu diametrul interior peste 100 mm, constituie un singur recipient; 
  - recipientele şi buteliile cu capacitatea cel mult 0,025 m3 (25 l), la care produsul presiunii în MPa (kgf/cm2) şi capacităţii în m3 (litri) nu depăşeşte 0,02 (200);
  - recipientele, care funcţionează sub presiune ce se creează la producerea exploziei în ele în conformitate cu procesul tehnologic sau la ardere în proces de sinteză la temperatură înaltă ce se autoextinde;
  - recipientele care funcţionează sub vacuum;
  - recipientele  instalate  pe  vasele  maritime,  fluviale  şi  alte  mijloace flotabile (cu excepţia dragelor);
  - recipientele instalate la avioane şi alte aparate de zbor;
  - rezervoarele de aer pentru instalaţiile de frînare ale materialului rulant al transportului feroviar, automobilelor şi altor mijloace de transport;
  - recipientele de destinaţie specială ale organelor de forţă;
  - aparatele de încălzire cu abur şi apă;
  - cuptoarele tubulare;
  - recipientele compuse din ţevi cu diametrul interior cel mult 150 mm fără colectoare, precum şi cele cu colectoare, executate din ţevi cu diametul interior cel mult 150 mm;
  - părţile de maşini care nu reprezintă recipiente de sine stătătoare (corpurile pompelor sau turbinelor, cilindrii motoarelor compresoarelor şi maşinilor cu abur, hidraulice, cu aer).
   
  1.4 Regulile sînt obligatorii pentru toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (în continuare - întreprinderi), care efectuează exploatarea, proiectarea, construirea, montarea, reglarea, repararea şi diagnosticarea tehnică a recipientelor.

  1) Cerinţele pentru montare şi reparare sînt identice cu cerinţele pentru fabricarea recipientelor.
  2) În continuare pe parcursul textului în loc de „recipiente, cisterne, butoaie, butelii, barocamere” se aplică „ recipiente”.