• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-03-70:2005

  NRS 35-03-70:2005

       
   14.06.2011    4174 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

   
  1.1 Prezentele Reguli stabilesc cerinţele pentru proiectarea, construirea, materiale, fabricarea, reconstruirea, montarea, repararea1), întreţinerea, diagnosticarea tehnică, controlul şi testarea metalului şi îmbinărilor sudate, întocmirea cărţilor tehnice şi exploatarea conductelor2), care transportă abur cu presiunea de lucru3) peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) sau apă fierbinte cu temperatura peste 115°C. 
   
  1.2 Prezentele Reguli nu se aplică pentru:
  a) conductele amplasate în limitele cazanului;
  b) recipientele incluse în reţeaua de conducte şi care constituie o parte integrantă a acestora (separatoare de apă, camere de epurare etc.);
  c) conductele instalate pe vasele maritime şi fluviale şi alte mijloace flotabile, precum şi la instalaţii mobile maritime şi obiecte de utilizare submarină;
  d) conductele instalate la materialul rulant al transportului feroviar, auto şi pe şenile;
  e) conductele de categoria I cu diametrul exterior mai mic de 51 mm şi conductele de categoria II, III şi IV cu diametrul exterior mai mic de 76 mm;
  f) conductele de scurgere, purjare şi evacuare ale cazanelor, recipientelor, dispozitivelor de reducţie-răcire şi altor dispozitive, care comunică cu atmosfera;
  g) conductele instalaţiilor atomice şi centralelor atomoelectrice;
  h) conductele instalaţiilor de destinaţie specială ale organelor de forţă;
  i) conductele fabricate din materiale nemetalice.1.3 Toate conductele pentru care se aplică prezentele Reguli se repartizează în patru categorii conform tabelului nr. 1. 
  1) Cerinţele pentru montare şi reparaţie sînt identice cu cerinţele pentru fabricare. 
  2) Dispozitivele de reducţie-răcire (DR, DRR, DRRR) şi colectoarele constituie o parte a conductelor şi trebuie să corespundă cu prevederile prezentelor Reguli.
  3) Aici şi în continuare în text se indică presiunea excedentară (semnele convenţionale ale parametrilor fizici sînt prezentate în anexa A).