• Categorii Categorii
 • Servicii

       
   01.08.2019     

  Expertiza securității industriale presupune evaluarea de către expert, a posibilității de a desfășura activități în domeniul securității industriale sau de a exploata obiecte industriale periculoase, în scopul protejării vieții, bunurilor și a mediului de efectele nefaste ale situațiilor de avarie. Prin prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, legiuitorul, a impus ca organismul de expertiză să fie acreditat în condițiile legii nr. 235 din 01.12.2011, astfel activitatea de expertiză a SRL CTSIС a fost acreditată de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC, SRL CTSIC fiind primul și unicul Organism de Inspecție acreditat care efectuează expertize în domeniul securității industriale.

  I. Expertiza securităţii industriale a:
  a) documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  b) instalaţiilor tehnice şi proceselor tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos;

  II. Expertiza securităţii industriale cu emiterea avizului:
  - a documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  - a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, inclusiv de pregătire a cadrelor, de proiectare, de fabricare, de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare sau de lichidare a unui obiect industrial periculos.

  III. Expertiza instalaţiilor tehnice (utilajelor), utilizate la obiectele industriale periculoase, pentru care a expirat termenul normativ de exploatare, cu emiterea certificatului de expertiză privind prelungirea termenului de exploatare;

  IV. Expertiza securităţii industriale a posibilităţilor întreprinderilor de efectuare a lucrărilor speciale la obictele industriale periculoase (proiectarea, construcţia-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcţiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea);

  V. Verificarea tehnică a utilajului utilizat la obiectele industriale periculoase.