• Categorii Categorii
 • Prima   -  ORGANISM DE INSPECȚIE   -  Expertiza Securității Industriale  -  Procesul expertizei

  Procesul expertizei

       
   01.08.2019     

  1. Depunerea cererii     
  Solicitările se acceptă prin intermediul: fax - 022 208166, e.mail - office@ctsic.md, agentia@mdl.net sau la sediul CTSIC mun. Chișinău, str. Serghei LAZO, nr. 48, et. 4, anticamera.

  2. Depunerea documentației (conform listelor)
  Documentele se depun odată cu cererea sau ulterior. Prezentarea cu întârziere a setului de documente, suspendă examinarea cererii.

  3. Analiza setului de documente 
  Expertul analizează plenitudinea și corectitudinea setului de documente prezentat. În cazul în care apar obiecții, expertul le formulează și le prezintă beneficiarului. Până la înlăturarea carențelor, termenul de examinare a cererii se suspendă.

  4. Vizita la fața locului a expertului CTSIC (după caz)
  În dependență de tipul cererii, poate fi necesară deplasarea expertului la obiect, pentru examinarea stării obiectului. Dacă expertul identifică neconformități, le formulează și le prezintă beneficiarului. Până la înlăturarea neconformităților termenul de examinare se suspendă.

  5. Analiza rezultatelor
  Presupune analiza tuturor datelor colectate la etapele anterioare pentru formularea unei concluzii.

  6. Eliberarea actului final  (se ridică la sediul CTSIC, mun. Chișinău, str. Serghei LAZO, nr. 48, et. 4, se elibereaza in max 30 zile din data depunerii cererii conform Legii 116 din din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase).
  Presupune eliberarea actului aferent procesului (Aviz de expertiză, Certificat de expertiză).