• Categorii Categorii
  • Date informative

         
     01.08.2019     

    Din data de 24.02.2019, în temeiul Legii nr. 461 din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere, toate produsele petroliere, înainte de plasarea pe piață, trebuie să fie supuse inspecției. Conform HG nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, inspecția produselor petroliere trebuie să fie efectuată de către un organism de inspecție acreditat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC și recunoscut de către organul de reglementare.
    În această ordine de idei, la data de 25.02.2019, Organismul de Inspecție, a fost acreditat, iar în data de 04.03.2019 a fost recunoscut de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, devenind primul și unicul Organism de Inspecție din Republica Moldova, acreditat și recunoscut.