• Categorii Categorii
 • Colectori probe

       
   01.08.2019     

  Lista posturilor vamale de colectare a probelor produselor petroliere
  În baza Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate (punctul 10), se efectuează prelevarea probelor pentru controlul calității produselor petroliere la următoarele puncte de trecere la introducerea în teritoriul vamal al Republicii Moldova:

  • punct de trecere - Ocniţa (feroviar)
  • punct de trecere - Leuşeni (auto)
  • punct de trecere - Ungheni (feroviar)
  • punct de trecere - Giurgiuleşti (fluvial, feroviar)
  • punct de trecere - Otaci (auto)

  Plasarea pe piață a produselor petroliere se efectuează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.

  Echipa mobilă de colectare a probelor produselor petroliere
  Echipele mobile sunt formate din laboranți-colectori de probe de produse petroliere (PP), din cadrul Secției Inspecție Produse Petroliere (IPP).
  Scopul principal al Echipelor Mobile (EM), este asigurarea operativității deplasării la locul depozitării PP sau la punctele de trecere a frontierei, unde nu sunt prelevatori permanenți.
  În sarcina EM, intră identificarea PP, prelevarea probei PP, precum și la solicitarea clientului, determinarea masei de PP.
  EM sunt dotate cu echipament necesar efectuării lucrărilor de prelevare a probelor și determinarea masei PP.
  Laboranții-colectori de probe, sunt instruiți conform procedurilor interne și standardelor de eșantionare și prelevare a probelor precum și în conformitate cu metodele de determinare a masei de PP, aplicate de către secția IPP a OI CTSIC.
  Astfel, EM se pot deplasa operativ, la solicitarea clientului și la locul indicat de client.