• Categorii Categorii
 • Servicii acordate:

       
   26.05.2017     

  I. Expertiza securităţii industriale a:
  a) documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  b) instalaţiilor tehnice şi proceselor tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos;
  c) declaraţiei securităţii industriale. 

  II. Expertiza securităţii industriale cu emiterea avizului:
  - a documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  - a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, inclusiv de pregătire a cadrelor, de proiectare, de fabricare, de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare sau de lichidare a unui obiect industrial periculos.

  III. Expertiza instalaţiilor tehnice (utilajelor), utilizate la obiectele industriale periculoase, pentru care a expirat termenul normativ de funcţionare, cu emiterea certificatului de expertiză privind prelungirea termenului de exploatare; 

  IV. Expertiza securităţii industriale a posibilităţilor întreprinderilor de efectuare a lucrărilor speciale la obictele industriale periculoase (proiectarea, construcţia-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcţiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea);

  V. Verificarea tehnică a utilajului utilizat la obiectele industriale periculoase. 

   


  Adresa: MD 2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 48, etajul 4, tel. 022 208155, fax 022 208166, e.mail:  office@ctsic.md, agentia@mdl.net