• Categorii Categorii
 • Prima   -  ORGANISM DE INSPECȚIE   -  Despre Organismul de Inspecție  -  Reclamații

  Reclamații

       
   31.07.2019    338 Accesări    

  Reclamația poate fi comunicată la sediul companiei, prin e-mail, fax sau prin poșta recomandată.
  Reclamația se înregistrează în cancelaria companiei, i se atribuie număr de intrare și se transmite conducătorului CTSIC. Conducătorul CTSIC, analizează și transmite reclamația șefului OI.

  Șeful OI analizează reclamația cu scopul de a determina dacă sunt specificate:

  • Datele de identificare a reclamantului și după caz, a reprezentantului legal al reclamantului;
  • Datele de contact ale reclamantului, după caz a reprezentantului legal;
  • Obiectul reclamației;
  • Data întocmirii/depunerii reclamației;
  • Documente depuse în susținerea reclamației;
  • Semnătura reclamantului sau după caz, a reprezentantului legal al reclamantului.

  Reclamațiile depuse anonim nu se examinează.

  În cazul în care, sunt întrunite condițiile menționate supra, șeful OI, împreună cu RSM și un expert/inspector cu competență pentru obiectul reclamației, analizează reclamația pentru a stabili dacă este întemeiată.
  Dacă reclamația este neîntemeiată, acest lucru se comunică reclamantului.
  În cazul în care obiectul reclamației se adeverește, OI CTSIC comunică rezultatul examinării, precum și măsurile întreprinse.
  Termenul de examinare a reclamației este 30 de zile din data depunerii. În cazul în care este necesară prelungirea termenului, reclamantului i se aduce la cunoștință în scris despre acest fapt, prezentând și argumentele.