print
NRS 35-03-96:2008
12.06.2011 6906 Accesări  

Obiect şi domeniu de aplicare:

1.1 Prezenta reglementare tehnică stabileşte cerinţe pentru proiectare, construcţie, reconstrucţie, reparare, montare, punere în funcţiune, verificare tehnică, diagnosticare, întocmire a cărţilor tehnice şi exploatare a macaralelor, subansamblurilor şi mecanismelor acestora, dispozitivelor de siguranţă, precum şi a dispozitivelor de manipulare a sarcinii, dispozitivelor de prindere a sarcinii şi tarei.

 

1.2 Prezenta reglementare tehnică se extinde asupra:
a) macaralelor de toate tipurile, inclusiv podurilor rulante stivuitoare cu acţionare mecanică*;
b) cărucioarelor electrice, deplasabile pe căi de rulare la suprafaţa solului, dotate cu cabină de comandă*;
c) macaralelor-excavatoare, destinate lucrului numai cu cîrligul, suspendat de cablu, sau electromagnet*;
d) palanelor electrice*;
e) elevatoarelor cu macara;
f) dispozitivelor de manipulare a sarcinii (cîrlige, graifăre, electromagneţi de ridicat, cleşti de prindere etc.)*;
g) dispozitivelor de prindere (dispozitive de agăţare, cleşti, traverse etc.);
h) tarei, cu excepţia tarei speciale, utilizată în industria metalurgică (căuşe, lingotiere, troace etc.), precum şi în porturile marine şi fluviale, cerinţele faţă de care se stabilesc prin reguli sau norme de profil.
 
1.4 Prezenta reglementare tehnică nu se extinde asupra:
a) instalaţiilor de ridicat, instalate în mine, pe vase fluviale şi alte construcţii plutitoare, care constituie obiectul unor reguli speciale;
b) macaralelor, destinate lucrului numai cu utilaj suspendat (vibrosonetelor, extractoarelor de palplanşe, nacelelor, utilajelor de forare, etc.);
c) instalaţiilor de ridicat de destinaţie specială (de exemplu, maşinilor de încărcare, şarjare şi podurilor rulante pentru încărcat lingouri, electro- şi autoîncărcătoarelor, maşinilor de pozat căi şi poduri etc.);
d) palanelor pentru montaj şi construcţiilor de care acestea se suspendă (catarge, căpriori, grinzi etc.);
e) macaralelor cu acţionare manuală;
f) vinciurilor manuale;
g) macaralelor din posesia Armatei Naţionale şi din instituţiile penitenciare.
 
1.5 În conformitate cu art. 8, 9 şi 10 al Legii Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 803-XIV din 11.02.2000 cu modificările şi completările ulterioare, toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care desfăşoară activitatea de proiectare, construcţie, reconstrucţie, reparare, montare, punere în funcţiune, verificare tehnică, diagnosticare, întocmire a cărţilor tehnice şi exploatare a macaralelor, subansamblurilor şi mecanismelor acestora, dispozitivelor de siguranţă, precum şi a dispozitivelor de manipulare a sarcinii, dispozitivelor de prindere a sarcinii şi tarei:
 a) trebuie să deţină:
- Autorizaţie tehnică, valabilă 5 ani, dacă un alt termen nu este stabilit prin alte acte normative şi documente normativ-tehnice în vigoare, eliberată de organul abilitat în domeniul securităţii industriale;
- Certificat de securitate, cu termen de acţiune de 3 ani, eliberat de către organizaţii specializate de expertiză, autorizate de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale;
b) pot începe activitatea şi/sau lucrările la obiectul industrial periculos în cazul în care îndeplineşte prevederile prezentei legi, altor acte normative şi ale documentelor normativ-tehnice în vigoare, cu informarea organului abilitat în domeniul securităţii industriale cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la începerea activităţii şi/sau a lucrărilor.
 c) sînt obligaţi să asigure instruirea şi atestarea personalului ingineresc-tehnic de către Comisia de Stat în domeniul Securităţii Industriale, cu periodicitatea de o dată la 3 ani, muncitorilor de către comisia din cadrul agentului economic, formată din personalul ingineresc–tehnic, atestat de Comisia de Stat în domeniul Securităţii Industriale cu periodicitatea stabilită de prezenta reglementare tehnică.
 
_____________________________________
Pentru exemplarul tipărit al NRS 35-03-96:2008 „Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea,repararea şi verificarea tehnică a macaralelor”, vedeţi mai jos ERATA nr.1
 
În care loc
 
Publicat
Se cere să fie
Pagina de titlu
NRS 35-03-67:2004
NRS 35-03-96:2008
 
Copyright © 2020 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare