print
Liste documente
01.08.2019

Cerinţe generale faţă de documentele prezentate: Toate documentele prezentate vor fi în limitele termenului de valabilitate. Instrucţiuni, regulamente, ordine, planuri, grafice si alte documente interne vor fi aprobate de director cu indicarea datei.
Pe copiile documentelor va fi aplicată ştampila întreprinderii, semnătura persoanei responsabile, data şi inscripţia "copia corespunde originalului".

Listele documentelor necesare pentru obţinerea Avizului de Expertiză pentru desfășurarea activităților de:

bifa Domeniul instalaţiilor sub presiune şi al mecanismelor de ridicat:
bifa Domeniul chimic și tehnologic:
bifa Domeniul minier:
        Exploatare minieră
bifa Domeniul alimentării cu gaze:
        Exploatare
bifa Instruire şi perfecţionare a calificării:
Copyright © 2020 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare