print
Сereri
01.08.2019

- click pentru a descarca forma "Cerere pentru prestarea serviciilor"    -      (.pdf);        (.doc)


Aici puteți descărca formularul cererii pentru prestarea serviciilor Organismului de Inspecție. În formularul cererii se indică scopul aplicării după cum urmează (bifați căsuța necesară):
Aviz de expertiză pentru:
- exploatarea obiectului industrial periculos;
- documentație de proiect;
- activități de securitate industrială;
- identificarea apartenenței la OIP.
Verificări tehnice;
Certificat de expertiză (prelungirea termenului de exploatare a instalațiilor tehnice sau sistemelor tehnologice cu termenul normativ de exploatare depășit).
Formularele de cereri completate corespunzător se acceptă prin intermediul:
e.mail agentia@mdl.net, office@ctsic.md sau la sediul CTSIC mun. Chișinău, str. S. Lazo, nr. 48, et.4

Pentru a facilita completarea cererilor Vă propunem mai jos exemple completate pentru fiecare compartiment aparte:

Copyright © 2020 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare