<![CDATA[Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare ]]> http://www.ctsic.md/ 12.04.2021 ro http://www.ctsic.md/ Copyright (c) 2021 http://www.ctsic.md/NRS 35-02-91:2008 <![CDATA[NRS 35-02-91:2008 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=95&t=/Documente-normative/NRS-35-02-912008/ Cerinţe de securitate industrială la concasarea, sortarea şi îmbogăţirea substanţelor minerale utile nemetalifere Требования промышленной безопасности при дроблении, сортировке и обогащении нерудных полезных ископаемых Aprobate prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009]]> 14.06.2011 00:00 NRS 35-03-59:2003 <![CDATA[NRS 35-03-59:2003 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=96&t=/Documente-normative/NRS-35-03-592003/ Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Aprobate prin Hotărîrea nr. 1429-RT din 08.12.2003 cu aplicare din 01.03.2004]]> 14.06.2011 00:00 NRS 35-03-67:2004 <![CDATA[NRS 35-03-67:2004 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=98&t=/Documente-normative/NRS-35-03-672004/ Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Aprobate prin Hotărîrea nr. 1625-RT din 17.12.2004 cu aplicare din 01.07.2005]]> 14.06.2011 00:00 NRS 35-03-70:2005 <![CDATA[NRS 35-03-70:2005 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=99&t=/Documente-normative/NRS-35-03-702005/ Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Aprobate prin Hotărîrea nr. 1851-RT din 12.12.2005, cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al RM]]> 14.06.2011 00:00 NRS 35-03-73:2006 <![CDATA[NRS 35-03-73:2006 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=100&t=/Documente-normative/NRS-35-03-732006/ Reguli de construire şi exploatare inofensivă a instalaţiilor de ridicat (turlelor) Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) Aprobate prin Hotărîrea nr. 1946-RT din 20.06.2006 cu aplicare din data aprobării]]> 14.06.2011 00:00 NRS 35-03-95:2008 <![CDATA[NRS 35-03-95:2008 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=92&t=/Documente-normative/NRS-35-03-952008/ Cerinţe de construire şi exploatare inofensivă a instalaţiilor de compresare staţionare, conductelor de aer şi canalelor de gaze Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31.01.2009]]> 13.06.2011 00:00 NRS 35-03-96:2008 <![CDATA[NRS 35-03-96:2008 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=91&t=/Documente-normative/NRS-35-03-962008/ Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor. Требования промышленной безопасности при устройстве, монтаже, вводу в действие, применении, ремонте и техническому освидетельствованию грузоподъемных кранов. Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009]]> 12.06.2011 00:00 NRS 35-04-69:2005 <![CDATA[NRS 35-04-69:2005 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=102&t=/Documente-normative/NRS-35-04-692005/ Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate Правила промышленной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа, Aprobate prin Hotărîrea nr. 1843-RT din 22.11.2005, cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova]]> 11.06.2011 00:00 NRS 35-04-74:2006 <![CDATA[NRS 35-04-74:2006 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=104&t=/Documente-normative/NRS-35-04-742006/ Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale Правила безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов Aprobate prin Hotărîrea nr. 2005-RT din 25.10.2006]]> 11.06.2011 00:00 NRS 35-03-97:2008 <![CDATA[NRS 35-03-97:2008 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=90&t=/Documente-normative/NRS-35-03-972008/ Cerinţe de securitate industrială la construirea şi exploatarea inofensivă a escalatoarelor. Требования промышленной безопасности к устройству и эксплуатации эскалаторов. Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31.01.2009]]> 11.06.2011 00:00 NRS 35-05-32:2001 <![CDATA[NRS 35-05-32:2001 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=106&t=/Documente-normative/NRS-35-05-322001/ Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate Правила по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Aprobate prin Hotărîrea nr. 939-RT din 19.06.2001 cu aplicare din 01.07.2001]]> 10.06.2011 00:00 NRS 35-05-43:2002 <![CDATA[NRS 35-05-43:2002 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=107&t=/Documente-normative/NRS-35-05-432002/ Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producţiile cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate din industria chimică, petrochimică şi de prelucrare a petrolului Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств Aprobate prin Hotărîrea nr. 1236-RT din 24.12.2002 cu aplicare din 01.03.2003]]> 10.06.2011 00:00 NRS 35-05-57:2003 <![CDATA[NRS 35-05-57:2003 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=109&t=/Documente-normative/NRS-35-05-572003/ Reguli de securitate la depozitarea, transportarea şi utilizarea clorului Правила безопасности при хранении, транспортировании и применении хлора Aprobate prin Hotărîrea nr. 1442-RT din 29.12.2003 cu aplicare din 01.06.2004]]> 10.06.2011 00:00 NRS 35-05-84:2008 <![CDATA[NRS 35-05-84:2008 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=89&t=/Documente-normative/NRS-35-05-842008/ Reguli de securitate industrială pentru producţiile de prelucrare a petrolului. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств. Aprobat prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr. 224 - RT din 26 mai 2008 cu aplicare din 1 noiembrie 2008]]> 09.06.2011 00:00 NRS 35-05-87:2008 <![CDATA[NRS 35-05-87:2008 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=65&t=/Documente-normative/NRS-35-05-872008/ Reguli de securitate pentru producţiile care utilizează baze şi acizi. Правила безопасности для производств, использующих неорганические кислоты и щелочи. Aprobată prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr. 2284 - RT din 26 mai 2008 cu aplicare din 1 noiembrie 2008]]> 08.06.2011 00:00 NRS 35-05-92:2008 <![CDATA[NRS 35-05-92:2008 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=93&t=/Documente-normative/NRS-35-05-922008/ Cerinţe de securitate industrială privind producerea şi manipularea lacurilor şi vopselelor Требования промышленной безопасности при производстве и применении лаков и красок Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009]]> 08.06.2011 00:00 NRS 35-05-90:2008 <![CDATA[NRS 35-05-90:2008 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=94&t=/Documente-normative/NRS-35-05-902008/ Cerinţe de securitate industrială la producerea uleiurilor vegetale prin metoda presării şi extracţiei Требования промышленной безопасности при производстве растительных масел методом прессования и экстракции Aprobata prin ordinul Ministerului Economiei si Comertului al Republicii Moldova nr. 13 din 31 ianuarie 2009]]> 08.06.2011 00:00 RG 35-05-40:2003 <![CDATA[RG 35-05-40:2003 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=137&t=/Documente-normative/RG-35-05-402003/ Reguli privind elaborarea planurilor de lichidare a avariilor şi protecţie a personalului la întreprinderile de depozitare şi prelucrare a cerealelor Правила по составлению планов ликвидации аварий и защиты персонала на предприятиях по хранению и переработке зерна Aprobate prin Hotărîrea nr. 1387-RT din 21.08.2003 cu aplicare din 01.12.2003]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-01-34:2001 <![CDATA[RG 35-01-34:2001 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=116&t=/Documente-normative/RG-35-01-342001/ Regulament privind activitatea de supraveghere şi control în sistemul de administrare a securităţii industriale în Republica Moldova Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе управления промышленной безопасностью Республики Молдова Aprobat prin Hotărîrea nr. 905-RT din 06.04.2001 cu aplicare din 01.06.2001]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-01-46:2003 <![CDATA[RG 35-01-46:2003 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=118&t=/Documente-normative/RG-35-01-462003/ Reguli cu privire la utilizarea instalaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах Aprobate prin Hotărîrea nr. 1315-RT din 18.04.2003 cu aplicare din 01.07.2003]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-01-47:2005 <![CDATA[RG 35-01-47:2005 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=119&t=/Documente-normative/RG-35-01-472005/ Modul de elaborare şi înregistrare a autorizaţiilor pentru fabricarea şi utilizarea instalaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase. Порядок выдачи и регистрации разрешений на изготовление и применение технических устройств на опасных производственных объектах, Aprobată prin Hotărîrea nr. 1821-RT din 25.10.2005, cu aplicare din 01.03.2006]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-01-68:2005 <![CDATA[RG 35-01-68:2005 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=122&t=/Documente-normative/RG-35-01-682005/ Reguli generale de securitate industrială pentru întreprinderile care activează în domeniul securităţii industriale la obiectele industriale periculoase Общие правила промышленной безопасности для предприятий, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, Aprobate prin Hotărîrea nr. 1776-RT din 30.08.2005, cu aplicare din 01.01.2006.]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-01-72:2006 <![CDATA[RG 35-01-72:2006 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=123&t=/Documente-normative/RG-35-01-722006/ Modul de prelungire a termenului de exploatare a instalaţiilor tehnice şi construcţiilor la obiectele industriale periculoase Порядок продления срока эксплуатации технических устройств и сооружений на опасных производственных объектах Aprobat prin hotărîrea nr. 1936 - RT din 23.25.2006 cu aplicare din 01.09.2006]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-02-21:1999 <![CDATA[RG 35-02-21:1999 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=126&t=/Documente-normative/RG-35-02-211999/ Modul de coordonare a planurilor de executare a lucrărilor miniere şi normativele de pierderi şi diluare a minereurilor în timpul extragerii acestora Порядок согласования планов развития горных работ и нормативов потерь и разубоживания полезных ископаемых при их добыче Aprobată prin hotărîrea nr. 1428-RT din 08.12.2003 cu aplicare din 01.03.2004]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-03-64:2004 <![CDATA[RG 35-03-64:2004 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=129&t=/Documente-normative/RG-35-03-642004/ Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase la care se utilizează cazane de abur şi de încălzit apă, recipiente care funcţionează sub presiune, conducte de abur şi apă fierbinte Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды Aprobat prin Hotărîrea nr. 1547-RT din 22.06.2004 cu aplicare din 01.01.2005]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-03-65:2004 <![CDATA[RG 35-03-65:2004 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=130&t=/Documente-normative/RG-35-03-652004/ Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase la care se utilizează instalaţii de ridicat Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения Aprobat prin Hotărîrea nr. 1606-RT din 08.11.2004 cu aplicare din 01.01.2005]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-04-24:2000 <![CDATA[RG 35-04-24:2000 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=131&t=/Documente-normative/RG-35-04-242000/ Modul de organizare a serviciilor gaz la întreprinderile industriale Порядок организации газовой службы промышленных предприятий Aprobat prin Hotărîrea nr.739-RT din 16.05.2000 cu aplicare din 01.07.2000]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-04-25:2000 <![CDATA[RG 35-04-25:2000 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=132&t=/Documente-normative/RG-35-04-252000/ Modul de cercetare şi evidenţă a avariilor legate de utilizarea gazelor în sectorul comunal Порядок расследования и учета аварий, связанных с использованием газа в быту Aprobată prin Hotărîrea nr. 806-RT din 27.09.2000 cu aplicare din 01.11.2000]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-04-29:2005 <![CDATA[RG 35-04-29:2005 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=133&t=/Documente-normative/RG-35-04-292005/ Evaluarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane Оценка технического состояния подземных газопроводов Aprobată prin Hotărîrea nr. 1818-RT din 21.10.2005, cu aplicare din 01.12.2005]]> 07.06.2011 00:00 RG 35-04-53:2002 <![CDATA[RG 35-04-53:2002 // Documente normative]]> http://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=134&t=/Documente-normative/RG-35-04-532002/ Reguli de instruire şi atestare a sudorilor, care efectuează lucrări de sudură a conductelor de gaze de polietilenă Правила обучения сварщиков, выполняющих сварочные работы полиэтиленовых газопроводов Aprobate prin Hotărîrea nr. 1119-RT din 12.06.2002 cu aplicare din 01.08.2002]]> 07.06.2011 00:00