• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Organismul de Certificare

  Click aici pentru FEEDBACK

  ORGANIGRAMA ORGANISMULUI DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL (OC PGSP)

  Certificat de acreditare a OCPGSP

   


  Adresa: MD 2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 48, etajul 4, tel. 022 208178, fax 022 208166, e.mail:  office@ctsic.md, agentia@mdl.net

  Organismul de certificare din cadrul I.S. "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" a fost instituit în anul 1996, în baza ordinului general al "Departamentului Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică".

  Conform ordinului interior şi al listelor de state ale Centrului, în cadrul secţiei certificare şi supraveghere au fost create următoarele sectoare:
  - sectorul certificării produselor petroliere;
  - sectorul certificării aparatelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat;
  - sectorul certificării utilajului-gaz şi gazului lichefiat;
  - sectorul certificării îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor;
  - sectorul certificării produselor chimice;
  - sectorul certificării mijloacelor şi aparatelor de sudură;
  - sectorul certificării combustibilului solid;
  - sectorul certificării produselor electrotehnice;
  - sectorul certificării surselor de curent primar ;
  - grupul de asigurare a conformităţii.

  Pentru evidenţierea profesionalismului înalt şi eficacitatea lucrărilor de certificare îndeplinite, administraţia CTSIC şi-a luat angajamentul, pe parcursul anilor, de a selecta cadre cu un nivel înalt de calificare şi o pregătire conform cerinţelor interioare.

  În luna decembrie a anului 1998, în cadrul procesului de reorganizare, "Centrul de Expertiză Tehnică" a fost denumit "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" cu menţinerea în structura sa a Organismului de Certificare, care a fost acreditat în domeniul certificării obiectelor, produselor şi proceselor de producţie cu grad sporit de pericol în luna mai a anului 1998.

  În luna august 2005 "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" a fost reorganizată şi reînregistrată ca "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare". În această perioadă OC CTSIC, în urma modificărilor efectuate, a fost numit "Organismul de Certificare a produselor cu grad sporit de pericol". Periodic OC CTSIC a fost supus procedurii de reacreditare.

  În luna octombrie a anului 2007, Organismul de Certificare şi-a extins domeniul său de activitate prin crearea unui sector nou - sectorul certificării armelor, muniţiilor aferente şi produselor pirotehnice.
  Pe parcursul activităţii, Organismul de Certificare a implementat şi a certificat Sistemul de Management al Calităţii, care a sporit nivelul de prestare a serviciilor, ceea ce a adus la ridicarea indicilor de deservire a agenţilor economici şi corespunderii cerinţelor stabilite în documentaţia normativă.

   


  Vadim ŞARGAROVSCHI 
   

  Conducătorul OC PGSP

  Expert-auditor în certificarea sistemelor de management al calităţii

  Studii superioare:

  - Diploma nr. 011666, Academia de Studii Economice, calificare - manager-economist;

  - Diploma nr. 011863, Academia de Admnistrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, master în relaţii internaţionale.


  Tatiana GOLOVNEA

  Conducător adjunct al OC PGSP

  Expert-auditor în certificarea sistemelor de management al calităţii;
  Expert în certificarea utilajului pentru alimentarea cu gaze şi produselor destinate pentru construcţii

  Studii superioare:

  - Diploma nr. 339777, Institutul Politehnic din Chişinău, Calificare - inginer-mecanic în Tehnologia construcţiei de maşini, maşini-unelte şi instrumente de aşchiere a metalelor;
  - Diploma nr.0115064, Universitatea Tehnică din Moldova, Calificare - inginer licenţiat în Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţie.


  Sergiu MELNIC

  Expert în certificarea utilajelor şi produselor electrotehnice;

  Măsurarea cantităţii de produse petroliere în autocisterne şi cisterne feroviare

  Studii superioare:

  Diploma nr. KB Nr. 575733, Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea-sisteme electrice, Inginer-electrician


  Svetlana TCACENCO

  Expert în certificarea produselor petroliere şi produselor chimice

  Studii superioare:

  - Diploma AL nr. 002871 din 30.06.1995, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea – Chimist, profesor de chimie;

  - Diplomă  de  licenţă,  învăţămînt  superior,  Academia  de  Studii  Economice  din  Moldova, studii economice, specialitatea - Finanţe şi bănci, nr. 50810205451 din 07.07.2008.


  Nicolai MANOLOV

  Expert în certificarea utilajelor pentru alimentarea cu gaze

  Studii superioare:

  - Diploma AL nr.0115064, Universitatea Tehnică din Moldova, Calificare-inginer licenţiat în Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţie;

  - Diploma Nr. 0019931, Universitatea Tehnică din Moldova, Calificare -Inginer (Electrotehnică şi energetică)


  Tatiana CIUGUNOVA

  Expert în certificarea produselor petroliere

  Studii superioare:

  Diploma T-l Nr. 681549, Institutul Politehnic din Kuibîşev, Rusia, specialitatea - Tehnologia produselor petroliere şi gaze


  Maria COTRUŢĂ-BOLOCAN

  Expert în certificarea pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale

  Studii superioare:

  Diploma K Nr.420581 Universitatea de Stat din Chişinău, lector de chimie, chimia organică


  Ana IUGAI

  Expert în certificarea produselor destinate pentru construcţii

  Studii superioare:

  Diploma K Nr. 063949, Voroşilovogradskii maşinostroitelinîi institut, Ukraina, specialitatea - utilajul şi tehnologia lucrărilor de sudare, Inginer-mecanic.


  Natalia REABOVA

  Expert în certificarea produselor destinate pentru construcţii

  Studii superioare:

  Diploma E nr.2695, Institutul Politehnic Chişinău, Inginer-constructor, Construcţii industriale şi civile


  Andrei GORBANI

  Expert în certificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat

  Studii superioare:

  Diploma Б-1 nr.391066, Moskovskii ordena Lenina energeticeskii institut, Federaţia Rusă. Specialitatea - Termoenergetică industrială

  Natalia OPRÎŞCO

  Expert în certificarea combustibilului solid

  Studii superioare:

  Diploma EB nr.141917, Moskovskii ordena Trudovogo Krasnogo Znameni gornîi institut, Federaţia Rusă, specialitatea – Tehnologia şi mecanizarea complexă a exploatărilor în subteran a zăcămintelor de substanţe minerale utile


  Vladislav TARIŢA

  Expert în certificarea produselor pirotehnice

  Studii superioare:

  Diploma ФВ nr 588081 din 19.06.1992, Şcoala superioară de inginerie în domeniul armamentului, artileriei şi rachetelor, or. Tula, Federaţia Rusă, specialitatea – inginer mecanic


  Angela POSTOLACHE

  Auditor în domeniul calităţii

  Studii superioare:

  Diploma E Nr. 005788, Universitatea Tehnică din Moldova, Inginer-tehnolog, Tehnologia conservării


  Iurie SCLIFOS

  Auditor în domeniul calităţii

  Studii superioare:

  Diploma AL nr. 0054492, Universitatea de Stat din Moldova, (metrologie, standardizare, control şi certificarea producţiei, Inginer-licenţiat)


  Angela LUNGU

  Tehnician pentru evidenţă

  Studii superioare:

  Diploma D nr.1005, Universitatea de Stat din Moldova, (psihologie şi ştiinţe ale educaţiei)

  Lista posturilor vamale de colectare a probelor în scopul certificării produselor

  În baza Hotărîrii Parlamentului nr. 1198-XV din 04.07.2002 privind analiza controlului executării Legii privind piaţa produselor petroliere, Hotărîrii Guvernului nr. 958 din 19.07.2002 privind aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere conform prevederilor cap. 3 pct. 9 litera c), Deciziei Consiliului Suprem de Securitate nr. 05/1-03-03 din 20.06.2003 capitolul II pct. 4 au fost create posturile de control al calităţii şi cantităţii produselor petroliere importate: 

  1. trecerea de frontieră - Ocniţa (feroviar)
  2. trecerea de frontieră - Leuşeni (auto)
  3. trecerea de frontieră - Ungheni (feroviar)
  4. trecerea de frontieră - Tudora (auto)
  5. trecerea de frontieră - Giurgiuleşti (fluvial, auto, feroviar)
  6. trecerea de frontieră - Otaci (auto)

   

  Prelevarea probelor produselor petroliere se efectuează în baza punctului 10 al Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate.

  Manopera lucrărilor executate în procesul de evaluare a conformităţii produselor

  Cuprins:
  Produse petroliere;
  Determinarea cantităţii de produse petroliere la posturile de control (posturi vamale);
  Aparate sub presiune şi instalaţii de ridicat;
  Utilaje-gaz (aparate consumatoare de combustibili gazoşi);
  Pesticide şi îngrăşăminte minerale;
  Produse chimice;
  Produse destinate pentru construcţie;
  Combustibil solid;
  Articole pirotehnice;
  Produse electrotehnice;
  Evaluarea procesului de producţie;
  Manopera pentru perfectarea, autentificarea copiilor blanchetelor în procesul de certificare

  Descarcă fişier: manopera certificare 2016.pdf