• Categorii Categorii
 • Prima   -  ORGANISM DE INSPECȚIE   -  Expertiza Securității Industriale

  Expertiza securității industriale presupune evaluarea de către expert, a posibilității de a desfășura activități în domeniul securității industriale sau de a exploata obiecte industriale periculoase, în scopul protejării vieții, bunurilor și a mediului de efectele nefaste ale situațiilor de avarie. Prin prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, legiuitorul, a impus ca organismul de expertiză să fie acreditat în condițiile legii nr. 235 din 01.12.2011, astfel activitatea de expertiză a SRL CTSIС a fost acreditată de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC, SRL CTSIC fiind primul și unicul Organism de Inspecție acreditat care efectuează expertize în domeniul securității industriale.

  I. Expertiza securităţii industriale a:
  a) documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  b) instalaţiilor tehnice şi proceselor tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos;

  II. Expertiza securităţii industriale cu emiterea avizului:
  - a documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  - a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, inclusiv de pregătire a cadrelor, de proiectare, de fabricare, de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare sau de lichidare a unui obiect industrial periculos.

  III. Expertiza instalaţiilor tehnice (utilajelor), utilizate la obiectele industriale periculoase, pentru care a expirat termenul normativ de exploatare, cu emiterea certificatului de expertiză privind prelungirea termenului de exploatare;

  IV. Expertiza securităţii industriale a posibilităţilor întreprinderilor de efectuare a lucrărilor speciale la obictele industriale periculoase (proiectarea, construcţia-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcţiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea);

  V. Verificarea tehnică a utilajului utilizat la obiectele industriale periculoase.

   

  1. Depunerea cererii     
  Solicitările se acceptă prin intermediul: e.mail - office@ctsic.md, agentia@mdl.net sau la sediul CTSIC mun. Chișinău, str. Melestiu, nr.22A, etajul 2, anticamera.

  2. Depunerea documentației (conform listelor)
  Documentele se depun odată cu cererea sau ulterior. Prezentarea cu întârziere a setului de documente, suspendă examinarea cererii.

  3. Analiza setului de documente 
  Expertul analizează plenitudinea și corectitudinea setului de documente prezentat. În cazul în care apar obiecții, expertul le formulează și le prezintă beneficiarului. Până la înlăturarea carențelor, termenul de examinare a cererii se suspendă.

  4. Vizita la fața locului a expertului CTSIC (după caz)
  În dependență de tipul cererii, poate fi necesară deplasarea expertului la obiect, pentru examinarea stării obiectului. Dacă expertul identifică neconformități, le formulează și le prezintă beneficiarului. Până la înlăturarea neconformităților termenul de examinare se suspendă.

  5. Analiza rezultatelor
  Presupune analiza tuturor datelor colectate la etapele anterioare pentru formularea unei concluzii.

  6. Eliberarea actului final  (se ridică la sediul CTSIC, mun. Chișinău, str. Melestiu, nr. 22A, etajul 2, se elibereaza in max 30 zile din data depunerii cererii conform Legii 116 din din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase).
  Presupune eliberarea actului aferent procesului (Aviz de expertiză, Certificat de expertiză).

   

  Cerinţe generale faţă de documentele prezentate: Toate documentele prezentate vor fi în limitele termenului de valabilitate. Instrucţiuni, regulamente, ordine, planuri, grafice si alte documente interne vor fi aprobate de director cu indicarea datei.
  Pe copiile documentelor va fi aplicată ştampila întreprinderii, semnătura persoanei responsabile, data şi inscripţia "copia corespunde originalului".

  Listele documentelor necesare pentru obţinerea Avizului de Expertiză pentru desfășurarea activităților de:

  bifa Domeniul instalaţiilor sub presiune şi al mecanismelor de ridicat:
  bifa Domeniul chimic și tehnologic:
  bifa Domeniul minier:
          Exploatare minieră
  bifa Domeniul alimentării cu gaze:
          Exploatare

   

  - click pentru a descarca forma "Cerere pentru prestarea serviciilor"    -     (.pdf);        (.doc)


  Aici puteți descărca formularul cererii pentru prestarea serviciilor Organismului de Inspecție. În formularul cererii se indică scopul aplicării după cum urmează (bifați căsuța necesară):
  Aviz de expertiză pentru:
  - exploatarea obiectului industrial periculos;
  - documentație de proiect;
  - activități de securitate industrială;
  - identificarea apartenenței la OIP.
  Verificări tehnice;
  Certificat de expertiză (prelungirea termenului de exploatare a instalațiilor tehnice sau sistemelor tehnologice cu termenul normativ de exploatare depășit).
  Formularele de cereri completate corespunzător se acceptă prin intermediul:
  e.mail - office@ctsic.md sau la sediul CTSIC mun. Chișinău, str. Melestiu, nr. 22A, etajul 2

  Pentru a facilita completarea cererilor Vă propunem mai jos exemple completate pentru fiecare compartiment aparte:

   

  Subdiviziunea CTSIC în municipiul Bălți a fost creată în scopul eficientizării activității și simplificării accesului clienților la serviciile întreprinderii.

  Domeniile expertizei securităţii industriale:
  - Expertiza securităţii industriale a mecanismelor de ridicat şi recipientelor sub presiune;
  - Expertiza securităţii industriale a obiectelor şi sistemelor de alimentare cu gaze (Expertiza se efectuează de către experţii din oficiul "CTSIC" mun. Chişinău).

  Adresa:
  Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Sfântul Nicolae, nr. 3,
  bir. 10, et. 1, tel. 231 - 30567, gsm 078808075

  Vezi harta:

  min