• Categorii Categorii
 • Prima   -  SECURITATE INDUSTRIALĂ   -  Direcţia Expertiză Securitate Industrială

  Direcţia Expertiză Securitate Industrială (DESI) dispune de experţi atestaţi în diferite domenii ale securităţii industriale.

  VS

   

   

  Director tehnic: dl Veaceslav ŞIPITCA

  tel. 022 208155

   

  telefonNumere de telefon de serviciu pentru a contacta experţii DESI:

  078808075; 078808071


  Adresa: MD 2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 48, etajul 4, bir. 409 "a", tel. 022 208155, fax 022 208166, e.mail:  office@ctsic.md, agentia@mdl.net

  I. Expertiza securităţii industriale a:
  a) documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  b) instalaţiilor tehnice şi proceselor tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos;
  c) declaraţiei securităţii industriale. 

  II. Expertiza securităţii industriale cu emiterea avizului:
  - a documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  - a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, inclusiv de pregătire a cadrelor, de proiectare, de fabricare, de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare sau de lichidare a unui obiect industrial periculos.

  III. Expertiza instalaţiilor tehnice (utilajelor), utilizate la obiectele industriale periculoase, pentru care a expirat termenul normativ de funcţionare, cu emiterea certificatului de expertiză privind prelungirea termenului de exploatare; 

  IV. Expertiza securităţii industriale a posibilităţilor întreprinderilor de efectuare a lucrărilor speciale la obictele industriale periculoase (proiectarea, construcţia-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcţiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea);

  V. Verificarea tehnică a utilajului utilizat la obiectele industriale periculoase. 

   


  Adresa: MD 2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 48, etajul 4, tel. 022 208155, fax 022 208166, e.mail:  office@ctsic.md, agentia@mdl.net

  VS

  Veaceslav ŞIPITCA

  Director tehnic al Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare"

  Expert - expertiza securităţii industriale a obiectelor şi sistemelor de alimentare cu gaze

  Studii: Diplomă de licenţă, nr. 509310512481 din 09.07.2009, Universitatea Tehnică a Moldovei, titlul - Inginer licenţiat, profilul - construcţii,

  specialitatea - alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie.

  Tel. de contact: 022 208155

  AP

  Alexei PROHORCIUC

   

   

  Expert - expertiza securităţii industriale a obiectelor şi sistemelor de alimentare cu gaze

  Studii: Diplomă seria ЖВ-1б nr. 081415, Institutul de inginerie şi construcţii din or. Odesa,

  specialitatea - alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie.

  Tel. de contact: 022 208181

  NB
  Nelly BIBIŞEVA

   

  Expert - expertiza securităţii industriale a documentaţiei de proiect a obiectelor şi sistemelor de alimentare cu gaze

  Studii: Diplomă seria Щ, nr. 003252, Institutul de inginerie şi construcţii,

  specialitatea - alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie.

  Tel. de contact: 022 208167

  EP

  Elena PINTILIE

   

   

  Expert - expertiza securităţii industriale a obiectelor din domeniul chimic-tehnologic

  Studii: Diplomă seria Э, nr. 243393, Universitatea de Stat,

  specialitatea - Chimie.

  Tel. de contact: 022 208154

  VT
  Valentin ŢISLINSCHI

   

  Expert - expertiza securităţii industriale a obiectelor din domeniul chimic-tehnologic

  Studii: Diplomă seria ПВ, nr. 607894,  Institutul Politehnic,

  specialitatea - Automobile şi gospodăria auto.

  Tel. de contact: 022 208170

  AG

  Andrei GORBANI

   

   

  Expert - expertiza securităţii industriale a instalaţiilor sub presiune şi  mecanismelor de ridicat

  Studii: Diplomă seria Б-I, nr. 391066,  Institutul Energetic din Moscova,

  specialitatea - Termoenergetică industrială.

  Tel. de contact: 022 208157

   VC

  Vladimir CANTEMIR

   

   

  Expert - expertiza securităţii industriale a instalaţiilor sub presiune şi  mecanismelor de ridicat

  Studii: Diplomă seria Ю, nr. 419768,  Institutul Poliethnic Chişinău,

  specialitatea - Maşini şi aparate electrice.

  Tel. de contact: 022 208163

   VS

  Valeriu SINCO

   


  Expert - expertiza securităţii industriale a instalaţiilor sub presiune şi  mecanismelor de ridicat

  Studii: Diplomă seria Ч, nr. 606881,

  specialitatea - Utilaj termotehnic pentru întreprinderi industriale.

  Tel. de contact: 022 208163

  LC

  Leonid CURĂRARI

   

   

   

  Expert - expertiza securităţii industriale a instalaţiilor sub presiune şi  mecanismelor de ridicat

  Studii: Diplomă seria E, nr. 3426, Institutul Politehnic,

  specialitatea - Electrificarea agriculturii.

   VU

  Vladimir UZUN

   

  Expert - expertiza securităţii industriale a instalaţiilor sub presiune şi  mecanismelor de ridicat (mun. Bălţi)

  Studii: Diplomă seria Я, nr. 264386, Institutul Agricol,

  specialitatea - Mecanizarea agriculturii.

  Tel. de contact: 231 - 30567, gsm 078808072
  NO
  Natalia OPRÎŞCO

  Expert - expertiza securităţii industriale a obiectelor din domeniul folosirii subsolului

  Studii: Diploma EB nr.141917, Institutul Minier din Moscova,

  specialitatea - Tehnologia şi mecanizarea complexă a explorării zăcămintelor de substanţe minerale utile prin metoda subterană.  

  Diplomă seria Ш-I, nr. 114112, Tehnicum minier din Krivoi Rog,

  Specialitatea - Topografie minieră.

  Tel. de contact: 022 208189

  VU

   

   

  Expert - Vladimir UZUN

  Republica Moldova, mun. Bălţi, bd. Victoriei, nr. 54, tel. 231 - 30567, gsm 078808075


  - Expertiza securităţii industriale a obiectelor şi sistemelor de alimentare cu gaze

    Expertiza se efectuează de către experţii din oficiul ÎS "CTSIC" municipiul Chişinău

  - Expertiza securităţii industriale a mecanismelor de ridicat şi recipientelor sub presiune