• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Genuri de activitate

  Genuri de activitate

  Genurile de activitate pentru care se solicită atestarea personalului tehnic-ingineresc şi muncitoresc care activează în domeniul securităţii industriale în vederea obţinerii permisului de exercitare

    CHIMIC-TEHNOLOGIC

  1.1 PROIECTAREA
  - depozitelor de produse petroliere, staţiilor de alimentare cu produse petroliere, secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - secţiilor de vopsire, secţiilor de producere a lacurilor şi a vopselelor;
  - obiectelor care transportă, utilizează şi depozitează clor;
  - obiectelor şi producţiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze;
  - depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase şi gaze toxice;
  - secţiilor de producere şi depozitarea bioxidului de sulf;
  - depozitelor, secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - secţiilor şi instalaţiilor tehnologice de producere a hidrogenului;
  - elevatoarelor şi morilor;
  - secţiilor de producere a nutreţurilor combinate, secţiilor de colectare a produselor cerealiere, secţiilor de producere a crupelor, secţiilor de uscare şi ambalare a zahărului şi secţiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf;
  - depozitelor de păstrare a făinii fără ambalaj;
  - secțiilor de extracție a uleiurilor.

  1.2 CONSTRUCŢIA-MONTAREA, RECONSTRUCŢIA ŞI REUTILAREA TEHNICĂ
  - depozitelor de produse petroliere, staţiilor de alimentare cu produse petroliere, secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - depozitelor, secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - secţiilor de vopsire şi producere a lacurilor şi a vopselelor;
  - obiectelor care transportă, utilizează şi depozitează clor;
  - obiectelor şi producţiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze;
  - depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase şi gaze toxice;
  - secţiilor de producere şi depozitare a bioxidului de sulf;
  - secţiilor şi instalaţiilor tehnologice de producere a hidrogenului;
  - elevatoarelor şi morilor;
  - secţiilor de producere a nutreţurilor combinate, secţiilor de colectare a produselor cerealiere, secţiilor de producere a crupelor, secţiilor de uscare şi ambalare a zahărului şi secţiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf;
  - depozitelor de păstrare a făinii fără ambalaj;
  - secțiilor de extracție a uleiurilor.

  1.3 REGLAREA, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI DESERVIREA TEHNICĂ
  - depozitelor de produse petroliere, staţiilor de alimentare cu produse petroliere, secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - depozitelor, secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - secţiilor de vopsire şi producere a lacurilor şi a vopselelor;
  - obiectelor care transportă, utilizează şi depozitează clor;
  - obiectelor şi producţiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze;
  - depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase şi gaze toxice;
  - secţiilor de producere şi depozitare a bioxidului de sulf;
  - secţiilor şi instalaţiilor tehnologice de producere a hidrogenului;
  - elevatoarelor şi morilor;
  - secţiilor de producere a nutreţurilor combinate, secţiilor de colectare a produselor cerealiere, secţiilor de producere a crupelor, secţiilor de uscare şi ambalare a zahărului şi secţiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf;
  - depozitelor de păstrare a făinii fără ambalaj;
  - secțiilor de extracție a uleiurilor.

  1.4 EXPLOATAREA
  - depozitelor de produse petroliere, staţiilor de alimentare cu produse petroliere, secţiilor de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere;
  - instalaţiilor frigorifice cu amoniac;
  - depozitelor, secţiilor şi instalaţiilor de producere şi utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic;
  - secţiilor de vopsire şi producere a lacurilor şi a vopselelor;
  - obiectelor care transportă, utilizează şi depozitează clor;
  - obiectelor şi producţiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze;
  - depozitelor şi instalaţiilor tehnologice cu substanţe periculoase şi gaze toxice;
  - secţiilor de producere şi depozitarea bioxidului de sulf;
  - secţiilor şi instalaţiilor tehnologice de producere a hidrogenului;
  - elevatoarelor şi morilor;
  - secţiilor de producere a nutreţurilor combinate, secţiilor de colectare a produselor cerealiere, secţiilor de producere a crupelor, secţiilor de uscare şi ambalare a zahărului şi secţiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf;
  - depozitelor de păstrare a făinii fără ambalaj;
  - secțiilor de extracție a uleiurilor.

    INSTALAŢII SUB PRESIUNE ŞI MECANISME DE RIDICAT

  2.1 PROIECTAREA
  - centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur, inclusiv supraîncălzitoare de abur, cazane-boilere şi economizoare cu presiunea P ≥ 0,07 MPa, precum şi cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei t ≥ 115 0C);
  - recipientelor care funcţionează sub presiune şi elementelor acestora;
  - conductelor de abur cu P ≥ 0,07 MPa şi conductelor de apă fierbinte cu t ≥ 115 0C;
  - macaralelor de toate tipurile;
  - ascensoarelor;
  - escalatoarelor.

  2.2 FABRICAREA, CONSTRUCŢIA-MONTAREA, ŞI REUTILAREA TEHNICĂ
  - centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur, inclusiv supraîncălzitoare de abur, cazane-boilere şi economizoare cu presiunea P ≥ 0,07 MPa, precum şi cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei t ≥ 115 0C);
  - recipientelor care funcţionează sub presiune şi elementelor acestora;
  - conductelor de abur cu P ≥ 0,07 MPa şi conductelor de apă fierbinte cu t ≥ 115 0C;
  - macaralelor de toate tipurile;
  - ascensoarelor;
  - escalatoarelor;

  2.3 REGLAREA, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI DESERVIREA TEHNICĂ
  - centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur, inclusiv supraîncălzitoare de abur, cazane-boilere şi economizoare cu presiunea P ≥ 0,07 MPa, precum şi cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei t ≥ 115 0C);
  - recipientelor care funcţionează sub presiune şi elementelor acestora;
  - conductelor de abur cu P ≥ 0,07 MPa şi conductelor de apă fierbinte cu t ≥ 115 0C;
  - macaralelor de toate tipurile;
  - ascensoarelor;
  - escalatoarelor;
  - turlelor;

  2.4 EXPLOATAREA
  - centralelor termice echipate cu instalaţii de cazane (cazane de abur, inclusiv supraîncălzitoare de abur, cazane-boilere şi economizoare cu presiunea P ≥ 0,07 MPa, precum şi cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei t ≥ 115 0C);
  - recipientelor care funcţionează sub presiune şi elementelor acestora;
  - conductelor de abur cu P ≥ 0,07 MPa şi conductelor de apă fierbinte cu t ≥ 115 0C;
  - macaralelor de toate tipurile;
  - ascensoarelor;
  - escalatoarelor;
  - turlelor;
  - dispozitivelor de manipulare şi prindere a sarcinii şi tarei.

    ALIMENTARE CU GAZE

  3.1 PROIECTAREA
  - conductelor magistrale şi obiectele aferente lor cu presiunea de lucru P ≤ 10 MPa (staţii de compresoare, staţii de distribuţie a gazelor, staţii de evidenţă şi de consum al gazelor, instalaţii de odorizare, instalaţii de protecţie electrochimică, linii de transport şi instalaţii de alimentare cu energie electrică, aparate de măsură şi control şi mijloace de automatizare, telemecanică şi tehnică de calcul);
  - staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate;
  - sistemelor de distribuţie şi obiectele aferente lor cu presiunea de lucru P ≤ 1,2 MPa (staţii de reglare a presiunii gazelor, posturi şi instalaţii de reglare a presiunii gazelor, posturi de reglare -măsurare a consumului de gaze, sisteme de protecţie electrochimică anticorozivă, instalaţii automatice, telemecanice şi sistemelor automate de dirijare a proceselor tehnologice de distribuire a gazelor);
  - instalaţiilor de gaze industriale tehnologice şi agricole;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor electrotermice şi centralelor termice;
  - reţelelor şi instalaţiilor de producere şi tratare a biogazului;
  - staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor, staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate;
  - sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor (instalaţii de butelii de gaze lichefiate)
  - sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară până 100 kW.

  3.2 SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ, CONSTRUCŢIA-MONTAREA, RECONSTRUCŢIEA ŞI REUTILAREA TEHNICĂ
  - conductelor magistrale şi obiectele aferente lor cu presiunea de lucru P ≤ 10 MPa (staţii de compresoare, staţii de distribuţie a gazelor, staţii de evidenţă şi de consum al gazelor, instalaţii de odorizare, instalaţii de protecţie electrochimică, linii de transport şi instalaţii de alimentare cu energie electrică, aparate de măsură şi control şi mijloace de automatizare, telemecanică şi tehnică de calcul);
  - staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate;
  - sistemelor de distribuţie şi obiectele aferente lor cu presiunea de lucru P ≤ 1,2 MPa (staţii de reglare a presiunii gazelor, posturi şi instalaţii de reglare a presiunii gazelor, posturi de reglare -măsurare a consumului de gaze, sisteme de protecţie electrochimică anticorozivă, instalaţii automatice, telemecanice şi sistemelor automate de dirijare a proceselor tehnologice de distribuire a gazelor);
  - instalaţiilor de gaze industriale tehnologice şi agricole;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor electrotermice şi centralelor termice;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW;
  - reţelelor şi instalaţiilor de producere şi tratare a biogazului;
  - staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor şi staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate;
  - sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor (instalaţii de butelii de gaze lichefiate);
  - utilajului de gaze pentru automobile reutilate pe combustibil gazos (GNC/GPL);
  - sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară până 100 kW.

  3.3 REGLAREA, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, DESERVIREA TEHNICĂ
  - staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate;
  - instalaţiilor de gaze industriale tehnologice şi agricole;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor electrotermice şi centralelor termice;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW;
  - reţelelor şi instalaţiilor de producere şi tratare a biogazului;
  - staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor şi staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate;
  - sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor (instalaţii de butelii de gaze lichefiate);
  - utilajului de gaze pentru automobile reutilate pe combustibil gazos (GNC/GPL);
  - sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară până 100 kW.

  3.4 EXPLOATAREA
  - conductelor magistrale şi obiectele aferente lor cu presiunea de lucru P ≤ 10 MPa (staţii de compresoare, staţii de distribuţie a gazelor, staţii de evidenţă şi de consum al gazelor, instalaţii de odorizare, instalaţii de protecţie electrochimică, linii de transport şi instalaţii de alimentare cu energie electrică, aparate de măsură şi control şi mijloace de automatizare, telemecanică şi tehnică de calcul);
  - staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate;
  - sistemelor de distribuţie şi obiectele aferente lor cu presiunea de lucru P ≤ 1,2 MPa (staţii de reglare a presiunii gazelor, posturi şi instalaţii de reglare a presiunii gazelor, posturi de reglare -măsurare a consumului de gaze, sisteme de protecţie electrochimică anticorozivă, instalaţii automatice, telemecanice şi sistemelor automate de dirijare a proceselor tehnologice de distribuire a gazelor);
  - instalaţiilor de gaze industriale tehnologice şi agricole;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor electrotermice şi centralelor termice;
  - instalaţiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW;
  - reţelelor şi instalaţiilor de producere şi tratare a biogazului;
  - staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor şi staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate;
  - sistemelor de depozitare şi distribuţie a gazelor (instalaţii de butelii de gaze lichefiate);
  - utilajului de gaze pentru automobile reutilate pe combustibil gazos (GNC/GPL);
  - sistemelor şi a utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară până 100 kW.

    FOLOSIREA SUBSOLULUI

  4.1 PROIECTAREA
  - fabricilor de îmbogăţire de minerale cu capacitatea de 100 până la 400 mii m3 şi mai mult;
  - carierelor;
  - obiectelor amplasate în subsol ce nu ţin de extracţia substanţelor minerale utile;

  4.2 EXTRAGEREA
  - sbstanţelor minerale utile prin metoda la suprafaţă;
  - sbstanţelor minerale utile prin metoda subterană;

  4.3 CONCASAREA, SORTAREA ŞI ÎMBOGĂŢIREA
  - materiei prime minerale;

  4.4 EXPLOATAREA
  - obiectelor amplasate în subsol ce nu ţine de extracţia substanţelor minerale utile;
  - la efectuarea lucrărilor de forare cu adâncimea de peste 100 m;

  4.5 DINAMITARE
  - execuţia lucrărilor de dinamitare;
  - exploatarea depozitelor cu materiale explozive.